Registrerede arbejdssøgende i juli 2019

I juli måned 2019 blev 1.660 personer i alt registreret som arbejdssøgende. Dette er et samlet fald på 153 arbejdssøgende personer i forhold til samme måned året før.

 

Tabel 1. Arbejdssøgende i juli efter bosted og distrikt

 

2018

2019

 

Alle

Byer

Bygder

Alle

Byer

Bygder

Grønland i alt .....

1.813

1.504

309

1.660

1.361

299

Nanortalik ........

154

115

39

127

87

40

Qaqortoq .........

144

132

12

93

86

7

Narsaq ..........

102

101

1

109

108

1

Paamiut ..........

100

95

5

91

90

1

Nuuk ............

390

377

13

343

331

12

Maniitsoq .........

159

145

14

133

113

20

Sisimiut ..........

146

115

31

188

168

20

Kangaatsiaq ......

56

22

34

62

26

36

Aasiaat ..........

86

82

4

67

65

2

Qasigiannguit .....

26

20

6

33

31

2

Ilulissat ..........

31

24

7

55

49

6

Qeqertarsuaq .....

14

14

0

13

13

0

Uummannaq ......

11

8

3

7

2

5

Upernavik ........

30

10

20

13

4

9

Qaanaaq .........

36

27

9

26

19

7

Tasiilaq ..........

309

198

111

298

167

131

Ittoqqortoormiit ....

19

19

2

2

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken (http://bank.stat.gl/ardled1).

 

Opgørelsen af registrerede arbejdssøgende er en optælling af de personer, der henvender sig til kommunen med ledighed som problem. I en måned tælles en person som arbejdssøgende, uanset om personen har været registeret som arbejdssøgende i hele måneden eller kun en enkelt dag. Registrerede arbejdssøgende opgøres hver måned. Ændringer i administrationspraksis og lovgivning bevirker, at udviklingen af registrerede arbejdssøgende over tid skal tolkes med forsigtighed.

 

Tabel 2. Arbejdssøgende i juli efter alder, bosted og køn

 

Alle

Byer

Bygder

 

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

Mænd

Kvinder

I alt

I alt .........

840

820

1.660

710

651

1.361

130

169

299

18-19 år .....

22

50

72

20

36

56

2

14

16

20-24 år .....

112

121

233

93

87

180

19

34

53

25-29 år  .....

93

124

217

77

96

173

16

28

44

30-34 år .....

90

107

197

78

86

164

12

21

33

35-39 år .....

83

86

169

66

74

140

17

12

29

40-44 år .....

75

51

126

68

38

106

7

13

20

45-49 år .....

77

59

136

66

49

115

11

10

21

50-54 år .....

114

93

207

98

81

179

16

12

28

55-59 år .....

89

84

173

76

69

145

13

15

28

60-65 år .....

85

45

130

68

35

103

17

10

27

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken (http://bank.stat.gl/ardled2).

 

Nedenstående figur viser ændringen i antallet af registrerede arbejdssøgende, i forhold til samme periode året før.

 

Figur 1. Løbende ændring af antallet af registrerede arbejdssøgende

 

Nedenstående figur viser antal registrerede arbejdssøgende pr måned.

 

Figur 2. Antal Registrerede arbejdssøgende pr måned

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i statistikbanken (http://bank.stat.gl/ardledma).

 

 

Matchgrupper

Registrerede arbejdssøgende inddeles i 3 matchgrupper:

Matchgruppe 1: Jobklar

Matchgruppe 2: Indsatsklar

Matchgruppe 3: Midlertidigt passiv.

Ændringer i administrationspraksis for inddeling i matchgrupper bevirker, at udviklingen over tid skal tolkes med varsomhed.

Data for matchgrupper kan findes i statistikbanken: http://bank.stat.gl/ardledma

 

Statistikbanken

Tallene vist ovenfor kan findes i Grønlands Statistiks statistikbank i hjemme­siden www.stat.gl. I statistikbanken har du mulighed for at skræddersy dine egne tabeller. Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til Anders Blaabjerg på tlf. 34 57 81 (direkte).