Det samlede folketal kan i de kommende 20 år forventes at falde fra de nuværende 56.370 personer til 56.000 i 2020 og 55.000 i 2030. I 2040 vil der bo omkring 2.500 færre i Grønland end i dag, hvis der ikke sker uventede ændringer i fertilitet, dødelighed samt ind- og udvandring. Befolkningens gennemsnitsalder vil stige fra 34,7 år i dag til 37,9 år. Dermed er Grønlands befolkning forsat en del yngre end fx Danmarks befolkning, hvor gennemsnitsalderen allerede i dag er omkring 40 år.

 

Oversigt 1. Befolkningens aldersfordeling 1983-2040, udvalgte år

 

1983

1993

2003

2013

2023

2033

2040

 

                                                                    personer                                                                 

I alt

         51.903

         55.117

         56.676

         56.370

         55.902

         54.838

         53.856

0-6

           6.447

           7.760

           6.485

           5.605

           5.784

           5.370

           5.164

7-16

           9.953

           8.582

         10.140

           8.141

           7.725

           7.669

           7.296

17-24

           9.842

           6.271

           6.049

           7.343

           6.030

           5.767

           5.677

25-59

         22.768

         28.668

         28.990

         28.704

         27.419

         25.499

         25.137

60-69

           1.788

           2.593

           3.315

           4.224

           5.845

           5.931

           4.951

70+

           1.105

           1.243

           1.697

           2.353

           3.099

           4.602

           5.631

 

                                                                     procent                                                                  

0-6

12,4

14,1

11,4

9,9

10,3

9,8

9,6

7-16

19,2

15,6

17,9

14,4

13,8

14,0

13,5

17-24

19,0

11,4

10,7

13,0

10,8

10,5

10,5

25-59

43,9

52,0

51,2

50,9

49,0

46,5

46,7

60-69

3,4

4,7

5,8

7,5

10,5

10,8

9,2

70+

2,1

2,3

3,0

4,2

5,5

8,4

10,5

Anm. Se tal I Statistikbanken ( http://bank.stat.gl/bedp2013 )

 

Igennem fremskrivningsperioden vil den ældste del af befolkningen (70+) blive fordoblet og i 2040 udgøre en lige så stor andel af befolkningen som de 0-6 årige udgør i dag. Befolkningen i de erhvervsaktive aldre vil falde, men fortsat udgøre omkring halvdelen af befolkningen.

 

Det er hovedresultaterne af en fremskrivning, som Grønlands Statistik har foretaget af den grønlandske befolkning frem til 2040, på baggrund af befolkningsopgørelsen 1. januar 2013.

 

Detaljerede beregningsresultater på køn, 1-års alder og fødested kan findes i vores Statistikbank http://bank.stat.gl/bedp2013