Det samlede folketal kan i de kommende 20 år forventes at falde fra de nuværende 56.282 personer til 55.900 i 2020 og 54.800 i 2030. I 2040 vil der bo omkring 3.000 færre i Grønland end i dag, hvis der ikke sker uventede ændringer i fertilitet, dødelighed samt ind- og udvandring. Befolkningens gennemsnitsalder vil stige fra 34,9 år i dag til 38 år. Dermed er Grønlands befolkning forsat en del yngre end fx Danmarks befolkning, hvor gennemsnitsalderen allerede i dag er omkring 40 år.

 

Oversigt 1. Befolkningens aldersfordeling 1984-2040, udvalgte år

 

1984

1994

2004

2014

2024

2034

2040

 

                                                                  personer                                                                 

I alt

52.347

55.419

56.854

56.282

55.538

54.269

53.354

0-6

6.552

7.876

6.346

5.594

5.693

5.275

5.095

7-17

10.608

9.407

10.763

8.803

8.344

8.216

7.866

18-24

8.768

5.145

5.534

6.358

5.331

5.073

5.015

25-64

24.521

30.652

31.087

31.285

30.547

28.078

27.602

65-74

1.319

1.681

2.332

3.044

3.957

5.094

4.430

75+

579

658

792

1.198

1.666

2.533

3.346

 

                                                                     procent                                                                  

0-6

12,5

14,2

11,2

9,9

10,3

9,7

9,5

7-17

20,3

17,0

18,9

15,6

15,0

15,1

14,7

18-24

16,7

9,3

9,7

11,3

9,6

9,3

9,4

25-64

46,8

55,3

54,7

55,6

55,0

51,7

51,7

65-74

2,5

3,0

4,1

5,4

7,1

9,4

8,3

75+

1,1

1,2

1,4

2,1

3,0

4,7

6,3

Kilde: Grønlands Statistik, se tal i Statistikbanken ( http://bank.stat.gl/bedprog )

 

Igennem fremskrivningsperioden vil den ældste del af befolkningen (75+) blive tredoblet. Befolkningen i de erhvervsaktive aldre vil falde, men fortsat udgøre omkring halvdelen af befolkningen.

 

Det er hovedresultaterne af en fremskrivning, som Grønlands Statistik har foretaget af den grønlandske befolkning frem til 2040, på baggrund af befolkningsopgørelsen 1. januar 2014.

 

Detaljerede beregningsresultater på køn, 1-års alder og fødested kan findes i vores Statistikbank http://bank.stat.gl/bedprog