Det samlede folketal kan i de kommende 25 år forventes at falde fra de nuværende 55.984 personer til knap 52.000.

 

Der vil i 2040 bo omkring 4.000 færre i Grønland end i dag, hvis der ikke sker uventede ændringer i fertilitet, dødelighed samt ind- og udvandring. Befolkningens gennemsnitsalder vil stige fra 35,2 år i dag til 37,6 år. Grønlands befolkning vil forsat være en del yngre end fx Danmarks befolkning, hvor gennemsnitsalderen allerede i dag er omkring 40 år.

 

Oversigt 1. Befolkningens aldersfordeling 1985-2040, udvalgte år

 

1985

1995

2005

2015

2025

2035

2040

 

                                                                   personer                                                                   

I alt

52.940

55.732

56.969

55.984

54.542

52.729

51.853

0-6

6.649

7.916

6.147

5.509

5.431

4.940

4.805

7-16

8.707

8.920

10.181

7.784

7.685

7.341

7.011

17-24

10.357

5.526

6.418

7.050

5.842

5.646

5.596

25-59

24.277

29.332

28.831

28.621

26.515

25.330

24.987

60-69

1.817

2.776

3.567

4.460

6.180

5.497

5.053

70+

1.133

1.262

1.825

2.560

2.889

3.975

4.401

 

                                                                   procent                                                                   

0-6

12,6

14,2

10,8

9,8

10,0

9,4

9,3

7-16

16,4

16,0

17,9

13,9

14,1

13,9

13,5

17-24

19,6

9,9

11,3

12,6

10,7

10,7

10,8

25-59

45,9

52,6

50,6

51,1

48,6

48,0

48,2

60-69

3,4

5,0

6,3

8,0

11,3

10,4

9,7

70+

2,1

2,3

3,2

4,6

5,3

7,5

8,5

Kilde: Grønlands Statistik, se tal i Statistikbanken ( http://bank.stat.gl/bedprog )

 

Igennem fremskrivningsperioden vil den ældste del af befolkningen (70+) blive noget nær fordoblet.

 

Befolkningen i de erhvervsaktive aldre vil, men fortsat udgøre omkring halvdelen af befolkningen.

 

Det er hovedresultaterne af en fremskrivning, som Grønlands Statistik har foretaget af den grønlandske befolkning frem til 2040, på baggrund af befolkningsopgørelsen 1. januar 2015.

 

Detaljerede beregningsresultater på køn, 1-års alder og fødested kan findes i vores Statistikbank http://bank.stat.gl/bedprog