Store regionale fertilitetsforskelle

For 3. år i træk er fertiliteten under reproduktionsniveau. Store regionale forskelle gemmer sig imidlertid under dette landsgennemsnit.

 

Særligt Nuuk skiller sig ud med endnu lavere fertilitet end landets øvrige distrikter. Det er der ikke noget nyt i. Her har fertilitetsniveauet været på ca 83 pct af landsgennemsnittet de seneste 10 år. Modsat er niveauet i Tasiilaq væsentligt højere. Se tal for alle kommuner og distrikter i Statistikbanken.

 

Fertilitetsindeks i kommuner og udvalgte lokaliteter 2005-2014

Se tal i Statistikbanken ( http://bank.stat.gl/bedbbrf )