Gennemsnitalder for mødre

I 2015 var gennemsnitsalderen for alle fødende kvinder 27,4 år og for førstegangsfødende 24,7 år. Når udviklingen over tid betragtes, ses at de førstegangsfødende i gennemsnit er blevet 1,8 år ældre siden år 2000, mens gennemsnitsalderen for alle føden kvinder er stort set uændret.

 

I bygderne får kvinder deres første barn hele 3,2 år tidligere end kvinder i byerne og her genfindes ikke helt den samme udvikling over tid.

 

Figur 1. Gennemsnitsalder for nybagte mødre

Se tal i Statistikbanken ( http://bank.stat.gl/bedbbgns )