Uændret folketal

Den 1. januar 2018 boede der 55.877 personer i Grønland. Dermed er befolkningen steget med 17 personer i løbet af 2017.

 

Oversigt 1. Befolkningen pr. 1. januar 2009-2018

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

I alt

56.193

56.452

56.615

56.749

56.370

56.282

55.983

55.847

55.860

55.877

Mænd

29.808

29.936

29.942

30.041

29.838

29.730

29.555

29.543

29.493

29.489

Kvinder

26.385

26.516

26.673

26.708

26.532

26.552

26.428

26.304

26.367

26.388

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst1

 

Figur 1. Befolkningen i bygderne 1977-2018

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst2

 

I både Kommuneqarfik Sermersooq, Qeqqata Kommunia og den nye Kommune Qeqartalik steg folketallet i 2017. Særlig kraftigt i Nuuk, hvor stigningen er opgjort til 196 personer. 31,8 pct. (17.796) af landets befolkning bor nu i Nuuk.

 

I bygderne under et, fortsætter faldet i folketallet. I 2017 således med 225 personer, fra 7.356 til 7.131. Den høje bygde-fraflytning i Avannaata Kommunia var dog ikke frivillig, men forårsaget af naturkatastrofen som ramte bygderne Illorsuit og Nuugaatsiaq i sommeren 2017.

 

 

Oversigt 2 Befolkningen i kommunerne 2018

 

-16

17-64

65+

Mænd

Kvinder

I alt

2017

I alt

2018

Ændring i forhold til året før

I alt

13.130

38.110

4.637

29.489

26.388

55.860

55.877

17

By

11.260

33.224

4.008

25.410

23.082

48.248

48.492

244

Bygd

1.830

4.688

613

3.906

3.225

7.356

7.131

-225

Station

-

88

2

75

15

94

90

-4

Fårehold

40

93

13

84

62

141

146

5

Uoplyst

-

17

1

14

4

21

18

-3

Kommune Kujalleq

1.481

4.361

782

3.503

3.121

6.692

6.624

-68

By

1.291

3.761

642

2.969

2.725

5.725

5.694

-31

Bygd

150

509

128

452

335

829

787

-42

Station

-

-

-

-

-

-

-

-

Fårehold

40

91

12

82

61

138

143

5

Uoplyst

-

-

-

-

-

-

-

-

Kommuneqarfik Sermersooq

5.272

16.031

1.435

11.975

10.763

22.673

22.738

65

By

4.935

15.272

1.316

11.311

10.212

21.432

21.523

91

Bygd

337

752

118

657

550

1.232

1.207

-25

Station

-

3

-

3

-

1

3

2

Fårehold

-

2

1

2

1

3

3

-

Uoplyst

-

2

-

2

-

5

2

-3

Qeqqata Kommunia

2.175

6.255

865

4.960

4.335

9.239

9.295

56

By

1.883

5.365

777

4.260

3.765

7.975

8.025

50

Bygd

292

890

88

700

570

1.264

1.270

6

Station

-

-

-

-

-

-

-

-

Fårehold

-

-

-

-

-

-

-

-

Uoplyst

-

-

-

-

-

-

-

-

Kommune Qeqertalik

1.567

4.289

677

3.397

3.136

6.500

6.533

33

By

1.322

3.703

608

2.901

2.732

5.628

5.633

5

Bygd

245

586

69

496

404

872

900

28

Station

-

-

-

-

-

-

-

-

Fårehold

-

-

-

-

-

-

-

-

Uoplyst

-

-

-

-

-

-

-

-

Avannaata Kommunia

2.635

7.074

875

5.570

5.014

10.647

10.584

-63

By

1.829

5.123

665

3.969

3.648

7.488

7.617

129

Bygd

806

1.951

210

1.601

1.366

3.159

2.967

-192

Station

-

-

-

-

-

-

-

-

Fårehold

-

-

-

-

-

-

-

-

Uoplyst

-

-

-

-

-

-

-

-

Udenfor kommunerne

-

100

3

84

19

109

103

-6

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst2

 

Figur 2. Bydele i Nuuk 1994 – 2018

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedstnuk  

 

Figuren nedenfor viser udviklingen i vandringer i perioden 1993-2017. I gennemsnit har 403 flere personer flyttet fra Grønland end til, hvert år gennem hele perioden. I 2017 blev der foretaget 2.287 indvandringer og 2.736 udvandringer. Nettoudvandringen i 2017 blev derfor på 449 personer, en god del lavere end de foregående år, men markant højere end den gennemsnitlige årlige nettoudvandring siden 1993.

 

Figur 3. Vandringer 1993 – 2017

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedbbiu2

 

Figur 4. Udenlandske statsborgere 1977-2018

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst6

 

Oversigt 3. Udenlandske statsborgere 2012-2018

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

I alt

920

978

986

974

1057

1017

970

 

                                                  Europa og Nordamerika                                                 

I alt

619

650

640

598

670

607

531

Mænd

439

464

452

429

487

429

370

Kvinder

180

186

188

169

183

178

161

 

                                                              Andre                                                             

I alt

301

328

346

376

387

410

439

Mænd

122

138

140

154

157

166

194

Kvinder

179

190

206

222

230

244

245

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst6

 

Antallet af udenlandske statsborgere har været faldende de sidste par år. I alt bor der nu 970 udenlandske statsborgere i landet. Af Statistikbanktabellen fremgår det, at især islandske statsborgere har forladt Grønland (fra 204 personer i 2016 til 127 i år). Filippinske statsborgere, udgør nu 215 eller 22,2 pct. af de udenlandske statsborgere

 

Ud fra en foreløbig opgørelse af antal levendefødte og døde i 2017 ses hovedtallene for befolkningsudviklingen i 2017 i oversigt 4.

 

Oversigt 4. Befolkningsregnskab 2017

Folketallet 1. januar 2017

55.860

+ antal levendefødte (foreløbig opgørelse)

859

- antal døde (foreløbig opgørelse)

499

+ antal indvandrede

2.287

- antal udvandrede

2.736

- Korrektion (foreløbig)

-106

Folketallet 1. januar 2018

55.877

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedcalc

 

Detaljerede tabeller findes i Statistikbanken (http://bank.stat.gl)