Ny løbende befolkningsopgørelse

Folketallet og udviklingen i dette er et helt centralt grundlag for mange samfundsmæssige beslutninger. For at kunne give størst mulig aktualitet vil Statistikbanken fremover blive opdateret med et mindre antal tabeller hvert kvartal. Dels en statusopgørelse i kommuner og distrikter og dels månedsopgørelser med foreløbige tal for flytninger og vandringer.

 

Oplysninger til kvartalsopgørelsen er blevet indsamlet siden januar 2017. Det er ikke muligt, uden en betydelig indsats, at foretage denne opgørelse længere tilbage i tid.

 

Små forskydninger

Pr 1. april 2018 boede der 55.969 personer i Grønland. Det er 92 flere end 1. januar i år, og 2 færre end for et år siden.

 

En større forskel findes for antallet af personer på 66 år og derover, som er steget med 102 fra 1. april 2017 til 1. april 2018. Antal mænd er steget med 73 og kvinder med 29.

 

Foreløbige flytninger og vandringer

Statistikkens grundoplysninger baserer sig på udtræk fra oplysninger i Det Centrale Personregister. Registret opdateres dagligt efterhånden som hændelser meldes ind. Nogle hændelser indrapporteres først et godt stykke tid efter de er indtruffet. Opgørelsen om flytninger og vandringer er særlig berørt og først efter et år er 99 procent af hændelserne registreret.

 

I kvartalstabellerne om flytninger og vandringer kan denne proces følges, idet tidligere offentliggørelser ikke overskrives.

 

Korrektion af flytninger og vandringer 2017

I gennemgangen af flytninger og vandringer blev der fundet et antal dobbeltindrapporterede hændelser for 2017 og 2006. I 2017 netto udvandrede 117 færre end ved opgørelsen fra februar måned. 497 flytninger ud af de i februar 22.902 opgjorte flytninger var dobbeltrapporteret. Dette er korrigeret i Statistikbankens tabeller om flytninger og vandringer.

 

Oversigt 1. Befolkningsregnskab 2017, samt revideret april 2018

 

1. januar

1. april

Folketallet 1. januar 2017

55.860

55.860

+ antal levendefødte (foreløbig opgørelse)

859

853

- antal døde (foreløbig opgørelse)

499

499

+ antal indvandrede

2.287

2.248

- antal udvandrede

2.736

2.580

- Korrektion

-106

5

Folketallet 1. januar 2018

55.877

55.877

 

Befolkningens størrelse

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/BEDSTk1

 

Oversigt 2. Befolkningen i kommunerne

 

2017

2018

 

januar

april

juli

oktober

Januar

april

Hele landet

55.860

55.971

56.171

55.889

55.877

55.969

Kommune Kujalleq

6.692

6.694

6.702

6.631

6.624

6.621

Kommuneqarfik Sermersooq

22.673

22.762

22.725

22.774

22.738

22.829

Qeqqata Kommunia

9.239

9.281

9.380

9.279

9.295

9.385

Kommune Qeqertalik

6.500

6.428

6.473

6.502

6.533

6.538

Avannaata Kommunia

10.647

10.697

10.785

10.598

10.584

10.503

Udenfor kommunerne

109

109

106

105

103

93

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/BEDSTK3  

 

Detaljerede oplysninger findes i Statistikbanken (http://bank.stat.gl)

 

Her er følgende tabeller opdateret:

BEDSTK1     Kvartalsbefolkningen

BEDSTK3     Kvartalsbefolkningen i distrikterne

BEDSTKNUK     Kvartalsbefolkningen i Nuuks bydele

BEDBAF2K   Flytninger, foreløbig kvartalsvis månedsopgørelse

BEDBBIU2K Vandringer, foreløbig kvartalsvis månedsopgørelse