Bilag 1. Befolkningens fødested, metodeændring 2017

Siden 1993 har befolkningsstatistikken antaget at personer med uoplyst fødested er født udenfor Grønland i mangel på bedre information. Med 2017 opgørelsen er indført en ekstra indhentning af data fra CPR, som indeholder mere opdateret information, end ved den oprindelige dataindsamling. Ved brug af disse oplysninger kan der nu dannes en mere korrekt opgørelse af befolkningens fødested. Som det ses af bilagstabellen er det nu kun ganske få personer om hvem fødested ikke kendes. Af diskretionshensyn opgøres disse få uoplyste, som født i Grønland. 

 

I øvrigt er folketallet for hhv. 2002 og 2004 blevet justeret da disse opgørelser fejlagtigt indeholdt 30 personer, der døde i 1999.

 


 

Bilag 1. Befolkningens fødested, metodeændring 2017

 

Metode 2017

Metode 1994

 

Grønland

Udenfor Grønland

Uoplyst

I alt

Grønland

Udenfor Grønland

Uoplyst

I alt

1977

       40.753

          8.962

                 2

         49.717

         40.601

          8.967

             151

         49.719

1978

       40.760

          8.385

                 2

         49.147

         40.609

          8.376

             163

         49.148

1979

       40.920

          8.415

                 2

         49.337

         40.775

          8.415

             148

         49.338

1980

       41.095

          8.677

                 1

         49.773

         40.947

          8.688

             138

         49.773

1981

       41.603

          9.039

                 1

         50.643

         41.458

          9.027

             158

         50.643

1982

       42.304

          9.130

                 1

         51.435

         42.155

          9.119

             161

         51.435

1983

       42.812

          9.090

                 1

         51.903

         42.668

          9.069

             166

         51.903

1984

       43.281

          9.065

                 1

         52.347

         43.129

          9.052

             166

         52.347

1985

       43.735

          9.204

                 1

         52.940

         43.587

          9.189

             164

         52.940

1986

       44.198

          9.207

                 1

         53.406

         44.053

          9.195

             158

         53.406

1987

       44.569

          9.162

                 2

         53.733

         44.430

          9.151

             152

         53.733

1988

       45.089

          9.434

                 1

         54.524

         44.952

          9.419

             153

         54.524

1989

       45.763

          9.405

                 2

         55.170

         45.629

          9.383

             159

         55.171

1990

       46.272

          9.282

                 3

         55.557

         46.142

          9.252

             164

         55.558

1991

       46.899

          8.712

                 5

         55.616

         46.778

          8.680

             162

         55.620

1992

       47.380

          7.996

                 5

         55.381

         47.184

          7.780

             421

         55.385

1993

       47.756

          7.355

                 2

         55.113

         47.557

          7.560

               -  

         55.117

1994

       48.219

          7.193

                 3

         55.415

         48.029

          7.390

               -  

         55.419

1995

       48.602

          7.121

                 5

         55.728

         48.412

          7.320

               -  

         55.732

1996

       48.861

          6.993

                 5

         55.859

         48.679

          7.184

               -  

         55.863

1997

       49.057

          6.907

                 3

         55.967

         48.882

          7.089

               -  

         55.971

1998

       49.280

          6.789

                 3

         56.072

         49.117

          6.959

               -  

         56.076

1999

       49.438

          6.643

                 3

         56.084

         49.281

          6.806

               -  

         56.087

2000

       49.516

          6.601

                 4

         56.121

         49.369

          6.755

               -  

         56.124

2001

       49.765

          6.474

                 3

         56.242

         49.623

          6.622

               -  

         56.245

2002

       49.895

          6.616

                 1

         56.512

         49.796

          6.746

               -  

         56.542

2003

       50.070

          6.604

                 1

         56.675

         49.941

          6.735

               -  

         56.676

2004

       50.195

          6.629

                 1

         56.825

         50.096

          6.758

               -  

         56.854

2005

       50.412

          6.556

                 1

         56.969

         50.272

          6.697

               -  

         56.969

2006

       50.540

          6.358

                 1

         56.899

         50.397

          6.504

               -  

         56.901

2007

       50.504

          6.140

                 1

         56.645

         50.366

          6.282

               -  

         56.648

2008

       50.403

          6.054

                 1

         56.458

         50.270

          6.192

               -  

         56.462

2009

       50.159

          6.033

                 1

         56.193

         50.023

          6.171

               -  

         56.194

2010

       50.360

          6.091

                 1

         56.452

         50.226

          6.226

               -  

         56.452

2011

       50.462

          6.152

                 1

         56.615

         50.321

          6.294

               -  

         56.615

2012

       50.483

          6.265

                 1

         56.749

         50.340

          6.409

               -  

         56.749

2013

       50.225

          6.144

                 1

         56.370

         50.101

          6.269

               -  

         56.370

2014

       50.281

          5.996

                 5

         56.282

         50.157

          6.125

               -  

         56.282

2015

       50.183

          5.797

                 4

         55.984

         49.975

          6.009

               -  

         55.984

2016

       50.079

          5.764

                 4

         55.847

         49.826

          6.021

               -  

         55.847

2017

       50.090

          5.766

                 4

         55.860