Befolkningsfremskrivningen 2019-2029 (2050)

Beregningerne, som præsenteres her, er en ren opdatering af beregningerne som blev offentliggjort 14. januar i år. Statistikbankens tabeller er ligeledes suppleret med de opdaterede fremskrivninger.

 

For information om modellen og beregningsforudsætningerne henvises derfor til publikationen www.stat.gl/bed201804/o1

 

Generelt om befolkningsfremskrivningerne skal man huske, at er der ikke er tale om almindelig statistik, men beregningsresultater, som tager udgangspunkt i seneste befolkningsopgørelse og de foregående 10 års erfaringer. Dette kombineres med forventninger til fremtidig udvikling i de demografiske komponenter; fertilitet, dødelighed, vandringer og flytninger.

 

Generelt er usikkerheden betydelig pga. befolkningens størrelse, særlig for de detaljerede beregningsresultater. På langt sigt (10 år+) kan resultaterne mere betragtes som tekniske effektberegninger, der gradvis vil konvergere mod de opstillede forudsætninger.

 

Når Grønlands Statistik alligevel vælger at offentliggøre detaljerede beregningsresultater er det for at dække mange beregningsbehov med fælles referencegrundlag gennem Statistikbanken.