Følgeskrivelse til rapport om værdikæder for grønlandske fiskeprodukter

 

Grønlands Statistiks bestyrelse anbefalede, mandag den 8. maj 2017, på sit ordinære forårsmøde, at rapporten "Analyse af værdikæder for grønlandske fiskeprodukter" snarest gøres tilgængelig.

 

I overensstemmelse hermed er rapporten nu gjort tilgængelig på grønlandsk og dansk på Grønlands Statistiks hjemmeside.

 

Rapporten er resultatet af en aftale mellem Grønlands Statistik og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet.

Rapporten er bestilt af Grønlands Statistik efter konsultation med Departementet for Finanser og Skatter for at dække det behov for en pengestrømsanalyse for de vigtigste fiskearter, der har været ønsket af Naalakkersuisut.

 

Den oprindelige projektperiode har i henhold til kontrakten med IFRO været forlænget til udgangen af januar 2017. Forskellige forhold, herunder muligheden for at rapporten og dens resultater kunne blive fremlagt af forfatterne på møder i Grønland, har bevirket, at rapporten kun har været tilgængelig for nogle enkelte i forbindelse med kvalitetssikring af rapporten. Rapporten gøres nu tilgængelig for alle.

 

I øvrigt kan oplyses, at IFRO i overensstemmelse med aftalen om rapporten endvidere har udarbejdet videnskabelige artikler baseret på projektmaterialet. Heraf er den første accepteret til publicering i "Marine Resource Economics".

 

På vegne af Statistikchef Anders Blaabjerg.

 

Lars Geraae

Kontorchef