Havgående fiskeri med produktion ombord for 1.halvår 2018

Fangster i det havgående fiskeri med produktion ombord for 1. halvår 2018 er nu tilgængelige i statistikbanken. Der er tale om havgående fiskeri ved Grønland samt i andre farvande. Derudover kan man i statistikbanken se udenlandsk fiskefartøjers fiskeri ved Grønland.

 

Det skal bemærkes, at der for fangster af det havgående fiskeri, har man fra fangstmængden fratrukket rejer, torsk og hellefisk, som er landet til grønlandske fiskefabrikker, idet disse mængder allerede indgår i indhandlede mængder.

 

Fangstmængder af udvalgte arter i 1. halvår for perioden 2015-2018

Kilde: Grønlands Statistik – se tal i Statistikbanken http://bank.stat.gl/FID008

 

Statistikbanken

I statistikbanken, der også findes på Grønlands Statistiks hjemmeside, er der mulighed for at hente oplysninger om udviklingen i havgående fiskeri ved Grønland og i andre farvande for perioden 2008-2018.

 

Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til kontorchef Lars Geraae på tlf. 34 57 87 (direkte).