Sprogpolitik i Grønlands Statistik

 

Forord

Da Inatsisartut den 19. maj 2010 vedtog en lov om sprogpolitik for virksomheder og offentlige institutioner i Grønland, indeholdt loven en paragraf 9 stk 2, der krævede at de berørte parter påbegyndte implementation af loven senest 1. oktober 2010.

 

Grønlands Statistik har foretaget den i lovens §4 stk. 2,1 omtalte kortlægning af virksomhedens sproglige kompetencer.

 

 

Indledning

Sprogpolitikken i Grønlands Statistik regulerer brug af sprog i såvel intern som ekstern kommunikation.

 

Medarbejdere og ledelse i Grønlands Statistik har vedtaget følgende sprogpolitik, jvf. § 4 i Inatsisartutlov nr. 7 af 19. maj 2010 om sprogpolitik:

 

 

Grønlands flersprogede virkelighed

Grønlandsk er det officielle sprog og hovedsproget i Grønland. Grønlands Statistik er en flersproget virksomhed og benytter sprogene grønlandsk, dansk og engelsk.

 

1.1 Basisstatistiske publikationer udkommer såvidt muligt på grønlandsk og dansk. Statistikbanken udkommer så vidt muligt på grønlandsk, dansk og engelsk.

 

1.2 Ved rekvirerede opgaver aftales det med kunden, hvilket sprog opgaven skal løses på, idet specielle ønsker kan få betydning for prisen.

 

1.3 Som udgangspunkt prioriteres grønlandsk over dansk og engelsk, således at grønlandske betegnelser mv. eksempelvis nævnes først i flersprogede tabeller osv.

 

1.4 Grønlands Statistik besvarer som udgangspunkt telefonopkald, mails og andre henvendelser på det af de tre sprog, de er affattet på.

 

 

Sproglig uddannelse

2 Grønlands Statistik anerkender betydningen af sproglig uddannelse og ønsker flersprogede medarbejdere.