Beregning af eksportværdi for visse fiskearter

Eksport af makrel er stadig forholdsvis nyt for Grønland, hvorfor registrering af eksporten af denne art ikke sker systematisk endnu. Derfor indhenter Grønlands Statistik selv oplysninger omkring eksporterede mængder og priser for makrel hos forskellige kilder. Grønlands Statistik kommet i besiddelse af flere oplysninger omkring kilopriser på makrel, hvor der skelnes mellem makrel fisket af grønlandske fartøjer og makrel fisket af udenlandske fartøjer.

 

Den del fangsten, som er fisket med grønlandske fartøjer, som i 3. kvartal 2015 udgør 16.048 tons, er registreret i eksporten med en kilopris 7,30 kr. pr. kilo.

 

Fiskeriet af makrel med udenlandske fartøjer, sker på den måde, at grønlandske rederier får udenlandske fartøjer til at fiske for sig, og sælger fisken til det udenlandske fartøj til lavere pris, mod at disse selv afholder omkostningerne til fiskeriet. Den del af fangsten, 8.171 tons i 3. kvartal 2015, som er fisket med udenlandske fartøjer, er derfor sat til 1,87 kr. pr. kilo.

 

Grønlands Statistik har ligeledes ved gennemgang af eksportstatistikken, fundet mangler i indberetningerne for en bestemt eksportør. Da det ikke har været muligt, at fremskaffe de manglende oplysninger, har Grønlands Statistik estimeret eksporten for de første 3. kvartaler i 2015, dels på baggrund af oplysninger fra virksomheden selv samt tidligere års indberetninger. Det drejer sig om pillede frosne rejer med en værdi på 215 mio. kr. og en vægt på 3.997 tons. Grønlands Statistik er i dialog med toldfunktionen omkring indarbejdelse af oplysningerne til næste udgivelse.