Fald i eksporten i årets første ni måneder

Indtægter fra eksporten af varer androg 1.867 mio. kr. i 3. kvartal 2015. Det er et fald på 237 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, svarende til 12,1 pct. Faldet kan især henføres til fald i eksportmængden af Makrel, hvor eksportmængden af denne vare er faldet med 69,1 pct. i forhold til samme periode året før.

 

Udgifter til import udgjorde 2.940 mio. kr. i 3. kvartal 2015. Det er et fald på 21 mio. kr. i forhold til samme periode året før, svarende til et fald på 0,7 pct. Der har primært været et fald i importen af Maskiner og transportmidler, som er faldet fra 720 mio. kr. i 3. kvartal 2014 til 659 mio. kr. i samme periode i 2015. Det svarer til et fald på 61 mio. kr. eller 8,4 pct.

 

Oversigt 1. Handelsbalancen 2011-2015, 3. kvartal

 

2011

2012

2013

2014

2015

 

1.000 kr.

Handelsbalancen ........  

-1.646.374

-1.637.257

-1.280.659

-835.269

-1.072.465

Import ..................

3.628.187

3.663.062

3.364.044

2.960.709

2.939.684

Eksport .................

1.981.813

2.025.805

2.083.385

2.125.440

1.867.219

 

Underskuddet på handelsbalancen var dermed 1.072 mio. kr. i 3 kvartal 2015, hvilket er en forværring af handelsbalancen på 237 mio. kr. i forhold til samme periode året før.

 

Figur 1. Kvartalsopdelt udenrigshandel, 2013-2015

I tabel 1 nedenunder vises en opdeling af importen, eksporten og handelsbalancen på måneder for årene 2013 til 2015.

 

Tabel 1. Handelsbalancen, importen og eksporten fordelt på måneder

 

Handelsbalance

Import

Eksport

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

 

Mio. kr.

Jan ..  

-58

-12

-42

193

191

170

135

180

128

Feb ..

-66

-39

-108

219

202

212

153

163

104

Mar ..

-111

-146

-104

257

253

246

146

107

142

Apr ..

-384

-34

-155

542

229

273

159

195

118

Maj ..

-60

-191

-101

335

353

291

275

162

190

Jun ..

-277

-268

-333

524

565

546

247

298

213

Jul ...

-40

53

-147

401

323

359

361

376

212

Aug ..

-168

-159

-62

487

504

328

319

345

266

Sep ..

-116

-39

-236

405

339

514

289

300

278

Okt ..

-320

-14

665

358

345

344

Nov ..

-634

12

836

299

202

311

Dec ..

49

-447

194

696

242

249

Uop...

215

 

Tallene for eksporten i statistikbanken er blevet revideret tilbage til 2004. Det drejer sig om fejlagtig placering af hellefisk ian. i kategorien for hellefisk fileter. Revisionen ændrer ikke summen for eksporten i de pågældende år, men er alene en flytning af varenumre mellem kategorier.