Tabel 2. Importen fordelt efter anvendelse (BEC), 3. kvartal

BEC-kode

Vareart

2011

2012

2013

2014

2015

Ændring i pct. fra 2014-2015

 

 

1.000 kr.

 

1-54

I alt .............................................

3.628.187

3.663.062

3.364.044

2.960.709

2.939.684

  -0,7

0-4

Varer fortrinsvis til anvendelse i landbrug og gartneri i alt .

26.143

31.648

22.977

26.356

25.111

    4,7

1

Korn, umalet samt lettere forarbejdede varer af korn ........

13.935

17.559

14.235

13.663

12.384

 -

2

Foderstoffer .......................................

7.670

8.897

6.271

8.081

8.253

 -

3

Gødningsstoffer ....................................

3.865

4.614

1.244

3.640

3.700

 -

4

Andre varer til landbrug og gartneri .....................

673

577

1.227

972

775

 -

5-10

Varer fortrinsvis til direkte anvendelse i bygge-
og anlægsvirksomhed i alt
..........................

356.918

359.391

373.692

320.219

339.468

              6,0

5

Tømmer af nåletræ, bearbejdet ........................

11.863

16.670

17.463

12.308

13.890

 -

7

Varer af ikke-metalliske mineraler til bygningsbrug ..........

78.386

78.123

67.387

42.238

47.079

 -

8

Varer af jern og stål til anvendelse i bygge- og anlægsvirksomhed .............................................

59.505

55.714

87.907

66.238

117.919

 -

9

Forskellige færdigvarer til anvendelse i bygge- og anlægsvirksomhed ..........................................

64.175

73.793

54.618

70.350

42.065

 -

10

Andre varer til anvendelse i bygge- og anlægsvirksomhed ....

142.988

135.091

146.317

129.085

118.514

 -

11-30

Varer fortrinsvis til anvendelse i øvrige byerhverv i alt ....

789.257

773.938

638.072

599.986

585.168

 -2,5

11

Oliefrø, -nødder og -kerner (undtagen mel) ...............

414

326

476

455

687

 -

12

Papirmasse og papiraffald ............................

74

139

143

33

4

 -

13

Papir, pap og varer deraf .............................

27.753

24.066

23.687

26.591

23.884

 -

14

Tekstilfibre ........................................

234

233

333

211

90

 -

15

Tekstilgarn ........................................

1.810

1.689

1.062

1.398

869

 -

16

Tekstilstoffer ......................................

17.729

20.925

12.257

13.976

12.577

 -

17

Kemiske grundstoffer og forbindelser ....................

6.748

6.843

7.723

4.594

4.381

 -

18

Plast, samt varer deraf ...............................

41.421

36.081

64.116

68.605

61.587

 -

19

Andre kemiske materialer og produkter ..................

26.205

26.269

37.183

24.153

35.281

 -

20

Jern og stål .......................................

52.675

60.734

41.128

34.696

45.478

 -

21

Ikke-jernholdige metalvarer ...........................

2.404

12.956

1.979

1.780

2.925

 -

22

Forskellige metalvarer ...............................

41.537

67.991

41.084

31.218

33.567

 -

23

Andre råvarer og halvfabrikata .........................

36.689

47.202

45.031

37.914

41.556

 -

24

Dele og tilbehør til ikke-elektriske maskiner og mekaniske instrumenter ...........................................

137.373

129.459

83.116

108.982

100.663

 -

25

Dele og tilbehør til elektriske maskiner og elektriske instrumenter

62.365

72.213

55.043

55.865

50.830

 -

26

Andre dele og tilbehør ...............................

70.704

70.163

55.767

33.305

38.981

 -

27

Dele og tilbehør til transportmidler ......................

216.243

170.844

147.753

137.180

115.839

 -

29

Flyvemaskinemotorer ................................

3.407

436

165

234

389

 -

30

Motorer fortrinsvis til andre transportmidler ................

43.473

25.371

20.026

18.795

15.579

 -

32-36

Brændstoffer, smørstoffer og elektrisk strøm i alt ........

439.721

868.468

394.142

399.976

335.351

-16,2

32

Kul, koks og briketter ................................

10

6

126

8

17

 -

33

Rå jordolie ........................................

-

-

-

-

-

 -

34

Lette og middelsvære olier (motorbenzin mv.) .............

66.474

113.673

72.893

57.863

51.325

 -

35

Gasolier og brændselsolier ...........................

346.901

737.671

297.382

322.697

264.685

 -

36

Andre brændselsstoffer, smørestoffer og elektrisk strøm ......

26.336

17.117

23.741

19.407

19.323

 -

37-42

Maskiner og andet kapitaludstyr i alt ..................

255.693

258.236

219.064

224.783

290.020

            29,0

37

Landbrugs- og mejerimaskiner .........................

2.217

6.381

4.138

2.679

3.380

 -

38

Kontormaskiner og automatiske databehandlingsmaskiner ...

26.247

34.610

28.725

29.648

18.514

 -

39

Maskiner og mekaniske redskaber til bygge- og anlægsvirksomhed .............................................

15.219

27.388

33.965

63.360

92.851

 -

41

Andre maskiner, apparater og instrumenter, ikke elektriske ...

93.416

79.936

64.186

57.874

83.345

 -

42

Elektriske maskiner, apparater og udstyr .................

118.594

109.921

88.049

71.222

91.930

 -

43-46

Transportmidler i alt ...............................

480.316

38.549

369.969

108.833

44.523

-59,1

43

Skibe ............................................

48.834

2.038

260.155

259

5.742

 -

44

Fly

391.186

578

71.644

61.430

-

 -

45

Jernbanemateriel og motorkøretøjer til erhvervsmæssig brug ..

24.724

21.278

18.992

30.111

20.311

 -

46

Personautomobiler .................................

15.573

14.655

19.179

17.034

18.470

 -

47-53

Varer fortrinsvis til direkte forbrug i alt .................

1.170.397

1.226.674

1.219.527

1.151.819

1.181.791

              2,6

47

Næringsmidler, drikkevarer og tobak ....................

652.887

648.611

657.207

650.109

663.023

 -

48

Andre ikke-varige forbrugsvarer ........................

173.441

183.548

171.798

174.162

194.028

 -

49

Beklædning .......................................

98.160

107.878

124.162

92.460

101.367

 -

50

Fodtøj ...........................................

17.588

15.700

18.155

11.104

14.320

 -

51

Andre halvvarige forbrugsvarer ........................

123.668

143.880

134.737

115.990

118.914

 -

52

Lystfartøjer, campingvogne og andre transportmidler til privat brug
(undt. personbiler) ..................................

19.344

19.104

24.881

22.862

23.151

 -

53

Andre varige forbrugsvarer ...........................

85.307

107.952

88.586

85.132

66.988

 -

54

Varer ikke andetsteds medtaget ......................

109.741

106.157

126.601

128.737

138.254

              7,4