Hurtige eksporttal

 

Formål

Formålet med udgivelsen er hurtigere eksporttal fra fiskeriet.

 

Indhold

Denne udgivelse af eksporten indeholder udelukkende produkter der kan henføres til fiskerivirksomheder. Dermed er en række eksportvarer ikke inkluderet i tallene, fx produkter af sæl, får og andre dyr.

 

Tallene har ikke givet anledning til korrektion af tidligere offentliggjorte tal.

 

Fald på 13,3 pct. i eksportværdien

Den samlede eksportværdi fra januar til juni 2020 var på 1.978 mio. kr. I forhold til samme periode sidste år, er der tale om et fald på 303 mio. kr., svarende til 13,3 pct.

 

Mængde- og prisfald

Årsagen til faldet i eksportværdien, er en kombination af mængdefald og fald i kilopriser af de vigtigste arter. Tallene kan ses i figurerne 3 til 5 og tabellerne 1 til 3.

 

Figur 1. Eksport af fiskeprodukter, mio. kr.

Kilde: http://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

Figur 2. Eksport af vigtigste arter fordelt på måneder, mio. kr.

Kilde: http://bank.stat.gl/IEDEXPMND

 

Oversigt 1. Ændringer i 2020 i forhold til forrige år samme periode

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

I alt

 

                                                                1.000 kr.                                                              

I alt .....

-4.752

-131.732

153.000

-105.336

-119.506

-94.404

-302.729

Rejer ....

30.643

-112.118

129.693

-75.038

-93.232

-85.837

-205.888

Torsk ....

-3.474

-70.676

8.210

12.154

11.079

-17.976

-60.684

Hellefisk .

-25.405

50.499

11.045

-40.738

-51.419

7.956

-48.063

Øvrige ...

-6.517

564

4.052

-1.714

14.066

1.454

11.906

 

                                                                Procent                                                               

I alt .....

-1,8

-31,1

66,3

-28,2

-22,1

-21,1

-13,3

Rejer ....

18,7

-46,5

112,3

-31,1

-32,4

-39,4

-16,2

Torsk ....

-12,8

-65,8

27,0

32,2

23,4

-32,9

-19,9

Hellefisk .

-40,1

86,1

15,8

-56,8

-33,6

6,2

-8,8

Øvrige ...

-51,4

3,6

26,9

-7,7

26,8

3,3

7,3

 

Figur 3. Procentvise ændringer i forhold til samme periode i 2019, Rejer

 

Figur 4. Procentvise ændringer i forhold til samme periode i 2019, Hellefisk

 

Figur 5. Procentvise ændringer i forhold til samme periode i 2019, Torsk