Økonomisk tilbagegang tredje år i træk

Nye beregninger viser, at bruttonationalproduktet (BNP) faldt med 1,6 pct. i 2014 efter korrektion for prisudviklingen. Der er således tale om nedgang i den grønlandske økonomi tredje år i træk, hvor væksten for 2012 er beregnet til at være -0,5 pct. og -1,3 pct. i 2013. Hovedårsagen til nedgangen i 2014 er et mærkbart fald i produktionen indenfor Bygge og anlægsvirksomhed.

 

Figur 1. Bruttonationalproduktet (BNP), årlig realvækst

Anm.: Tallene for 2005-2012 er endelige tal, mens tallene for 2013 og 2014 er foreløbige tal.

 

Det produktionsbaserede nationalregnskab giver overblik over samfundsøkonomien. Statistikken viser samspillet mellem erhverv, husholdninger og udenrigsøkonomien. Der holdes således et regnskab over tilgangen af varer og tjenester og deres anvendelse. Dette er Grønlands Statistiks femte udgivelse af nationalregnskabet med tidsserier.

 

Nationalregnskabstallene for 2012 er nu afstemt og kan derfor betegnes for at være endelige tal. De nye beregninger har ikke ændret væsentligt ved det overordnede billede af de grønlandske økonomiske hovedstørrelser. Beregningen af endelige nationalregnskabstal for året 2012 viser en BNP-vækst på
-0,5 pct. mod tidligere beregnet -0,3 pct., jf. figur 1. Bearbejdning af endelige tal for 2012 danner grundlag for nye fremskrivninger af de foreløbige BNP-opgørelser i årene 2013-2014. For mere detaljeret redegørelse vedrørende de foreløbige ændringer i BNP-opgørelser for 2013 og 2014, henvises til kapitel 3 i publikationen ”Nationalregnskab 2005-2014”.

 

I oversigt 1 vises udviklingen i BNP og BNP pr. indbygger for årene 2005-2014. I faste 2005-priser faldt BNP pr. indbygger til 196,5 t.kr. i 2014 fra 199,5 t.kr. året før. Det er et fald på 3,0 t.kr. pr. person, svarende til 1,5 pct.

 

Oversigt 1. BNP og BNP pr. indbygger, i løbende og faste 2005-priser

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

2014*

 

Løbende priser

BNP, mio. kr. .............

9.897

10.771

11.106

11.736

12.409

12.863

13.442

13.647

13.586

13.701

Pr. indbygger, i 1.000 kr. ....

173,7

189,3

196,0

207,9

220,8

227,9

237,4

240,5

241,0

243,4

Indeks, 2005=100 .........

100,0

109,0

112,9

119,7

127,1

131,2

136,7

138,4

138,7

140,1

Årlig vækst i BNP ..........

2,1

8,8

3,1

5,7

5,7

3,7

4,5

1,5

-0,4

0,8

 

Faste priser

BNP, mio. kr. .............

9.897

10.429

10.783

11.006

10.930

11.207

11.454

11.396

11.245

11.061

Pr. indbygger, i 1.000 kr. ....

173,7

183,3

190,3

194,9

194,5

198,5

202,3

200,8

199,5

196,5

Indeks, 2005=100 .........

100,0

105,5

109,6

112,2

112,0

114,3

116,5

115,6

114,8

113,1

Årlig vækst i BNP ..........

3,7

5,4

3,4

2,1

-0,7

2,5

2,2

-0,5

-1,3

-1,6

Anm.: Tallene for 2005-2012 er endelige tal, mens tallene for 2013 og 2014 er foreløbige tal.

 

Nationalregnskabet er opgjort efter FN’s internationale retningslinjer, hvilket gør det muligt, at sammenligne den grønlandske økonomi med andre lande, der følger samme retningslinjer. I figuren nedenfor sammenlignes den økonomiske vækst i Grønland med væksten i udvalgte lande samt den gennemsnitlige vækst i OECD-landene.

 

Figur 2. Real vækst i BNP i Grønland og udvalgte lande 2011-2014

Kilde: OECD.org

 

Af figur 2 fremgår, at den reale økonomiske udvikling i Grønland og Finland har været negativ fra 2012 til 2014. Men hvor den negative vækst i Finland er blevet mindre gennem perioden, er det gået modsat for væksten i Grønland. De øvrige lande i Norden – på nær Danmark – samt OECD-landene har alle haft positiv økonomisk i perioden 2011 til 2014.