Køn, alder og civilstand

 

Oversigt 2.1. Befolkningen fordelt på køn

 

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2013

I alt

   49.785

   52.955

   55.567

   55.732

   56.110

   56.972

   56.452

     56.370

Mænd

   27.028

   28.778

   30.063

   29.706

   29.982

   30.322

   29.936

     29.838

Kvinder

   22.757

   24.177

   25.504

   26.026

   26.128

   26.650

   26.516

     26.532

 

procent

Mænd

54,3

54,3

54,1

53,3

53,4

53,2

53,0

52,9

Kvinder

45,7

45,7

45,9

46,7

46,6

46,8

47,0

47,1

Kilde: Grønlands Statistik http://bank.stat.gl/bedst1

 

Der bor flere mænd end kvinder i Grønland, idet 53 procent af befolkningen er mænd. Generelt er der i de erhvervsaktive aldre flest mænd. Først i de ældste aldersklasser (over 70 år) er kvinderne i overtal.

 

Den generelt større andel af mænd i befolkningen skyldes en overvægt af mænd, blandt de som er født uden for Grønland. Denne gruppe er typisk bosat i Grønland af arbejdsmæssige grunde, består af dobbelt så mange mænd som kvinder.

 

I gennemsnit er Grønlands befolkning yngre end den danske

 

Kun 7 pct. af befolkningen er over 65 år og under 1 pct. er fyldt 80 år.

Som indikator viser forsørgerbyrden forholdet mellem antallet af personer i og udenfor de erhvervsaktive aldre. Forsørgerbyrden er et vigtigt samfundsøkonomisk nøgletal, idet det er de erhvervsaktive, der med skatter og afgifter skal betale for at forsørge børn og ældre. Udviklingen i forsørgerbyrden påvirker derfor skattetryk og serviceniveau i det offentlige.

 

Hvis den erhvervsaktive alder sættes til 20-64 år, kan forsørgerbyrden pr. 1. januar 2012 beregnes til 0,59. Det betyder, at for hver 100 personer i den erhvervsaktive alder er der 59 personer, der skal forsørges. Et historisk tilbageblik viser, at forsørgerbyrden i 1979 var 0,89, altså en noget højere forsørgerbyrde end i dag, men siden midten af 1990'erne har nøgletallet ligget på omkring 65 pr. 100 erhvervsaktive.

 

Det svarer i øvrigt til gennemsnittet for hele verdens befolkning.

(se 2013 World Population Data Sheet Population Reference Bureau - www.prb.org)

 

Figur 2.1. Andel ugifte personer, født i Grønland efter alder og køn 1980 og 2013

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst5

 

I figur 2.1 ses at det er blevet mere almindeligt at forblive ugift igennem de seneste 30 år. Det ses også, at langt flere grønlandsk fødte mænd forbliver ugifte end grønlandsk fødte kvinder.