Størrelse og vækst

Der bor 56.282 personer i Grønland (pr 1. januar 2014), hvilket har været befolkningens samlede størrelse +/- 1000 personer igennem de seneste 20 år. Frem til 2005 var folketallet svagt stigende, men det ser nu ud til at være svagt faldende, hvilket er en tendens, der forventes at fortsætte de kommende år.

 

Oversigt 1.1. Befolkningen fordelt på fødested

 

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2014

I alt

49.647

52.791

55.403

55.732

56.110

56.972

56.452

56.282

Grønland

40.959

43.602

46.151

48.412

49.358

50.275

50.226

50.157

Udenfor Grønland

8.688

9.189

9.252

7.320

6.752

6.697

6.226

6.125

Kilde: Grønlands Statistisk, http://bank.stat.gl/bedst1

 

Ændringer i befolkningens størrelse over tid forklares med udviklingen i antal fødsler, dødsfald samt antal ind- og udvandrede. Forskellen mellem det årlige antal levendefødte og døde kaldes fødselsoverskuddet. Når der udvandrer flere end der indvandrer taler vi om (positiv) nettoudvandring. I figur 1.1 ses udviklingen i den årlige befolkningstilvækst, fødselsoverskuddet samt nettoudvandringer siden 1961. Det ses, at der i hele perioden har været et fødselsoverskud uden store årlige svingninger mens der har været større svingninger i nettoudvandringen. Dvs. når vi søger forklaringer på de årlige ændringer i befolkningens størrelse, er det først og fremmest vandringsmønstret som forklarer dette.

 

Figur 1.1. Befolkningstilvækst, fødselsoverskud, nettoindvandringer. Hele befolkningen

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedsat1

 

Fødselsoverskuddet var særligt højt i begyndelsen af 1960’erne på grund af en særdeles høj fertilitet. Indenfor få år blev fertilitetsniveauet halveret, og fødselsårgangene blev tilsvarende halveret. Man taler om ’de store årgange’ fra 1960’erne. Disse årgange er omkring dobbelt så store som årgangene i 10-årene før og efter. De store årgange har siden givet anledning til voldsomme svingninger i befolkningens aldersfordeling og de ses fortsat tydeligt i en befolkningspyramide. I 2014 er de mellem 44 og 54 år – og om 10 år vil de begynde at nærme sig pensionsalderen.

 

Figur 1.2. Befolkningspyramide 2014. Hele befolkningen

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl/bedst1