Denne tabel udkom d. 27. februar 2015

Tabel 1. Udgifter til folkeskolen, gymnasiale uddannelser mv.

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 

Mio. kr.

Folkeskolen i alt

690,4

707,3

720,5

756,3

775,6

796,8

802,1

783,2

801,0

804,9

805,5

Selvstyrets udgifter

110,8

108,1

115,7

120,6

130,5

125,0

125,9

110,2

58,2

61,8

62,4

Selvstyrets skoler

16,5

13,4

7,2

7,5

7,3

7,7

8,4

8,0

8,5

8,6

8,8

Inerisaavik/Pilersuiffik

37,4

36,6

48,4

50,9

59,1

50,2

51,3

36,6

35,7

37,7

38,3

Efteruddannelse

1,1

1,1

1,6

1,6

1,5

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,7

Vidtgående specialundervisning

49,2

50,9

52,1

52,5

51,4

52,2

53,1

53,2

-

-

-

Efterskole

6,7

6,1

6,4

7,1

9,5

10,2

8,5

8,0

8,7

10,2

9,6

Tilskud til kommunerne

-

-

-

1,0

1,7

2,9

3,0

2,8

3,8

3,8

3,9

Kommunernes udgifter

579,6

599,2

604,9

635,7

645,1

671,8

676,2

673,0

742,8

743,1

743,1

Gymnasier og HF

49,3

49,1

53,8

56,3

61,4

61,4

75,1

75,7

81,2

72,7

71,3

Anm.: Der er tale om foreløbige tal for 2013 samt budgettal i 2014.

Kilde: Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke (KIIIP), KANUKOKA og Grønlands Statistik