Tabel 13. Indhandling af skind

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

Stk.

Skind i alt

118.538

112.191

90.826

83.117

77.219

69.420

51.864

34.627

50.833

50.719

45.532

Sælskind i alt 

118.468

112.190

90.826

83.117

77.219

69.420

51.864

34.627

50.833

50.719

45.532

Netside (ringsæl)

50.723

44.181

33.221

33.666

36.915

21.224

27.889

20.070

21.891

27.175

21.593

Grønlandssæl

64.887

65.028

56.496

48.554

40.292

48.190

23.975

14.557

28.942

23.544

23.939

Andre sæler

2.858

2.981

1.109

897

12

6

-

-

-

-

-

Andre skind i alt

70

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ræveskind

-

 -

 -

      -  

 -

 -

 -

 -

-

-

-

Isbjørneskind

-

1

 -

      -  

 -

 -

 -

 -

-

-

-

Lammeskind

70

      -  

 -

      -  

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 

1.000 kr.

Skind i alt

30.679

33.344

28.917

25.835

22.587

18.173

13.485

11.788

16.522

16.281

14.914

Sælskind i alt 

30.677

33.337

28.917

25.835

22.587

18.173

13.485

11.788

16.522

16.281

14.914

Netside (ringsæl)

13.782

12.307

11.627

9.763

10.798

5.858

7.251

6.885

7.115

8.723

6.512

Grønlandssæl

14.851

20.113

17.124

15.780

11.785

12.313

6.234

4.903

9.407

7.558

8.402

Andre sæler

2.044

917

166

292

4

2

       -  

       -  

      -

-

-

Andre skind i alt

2

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ræveskind

-

        -  

      -  

        -  

 -

 -

 -

 -

-

-

-

Isbjørneskind

-

7

     -  

        -  

 -

 -

 -

 -

-

-

-

Lammeskind

2

        -  

      -  

        -  

 -

 -

 -

 -

-

-

-

Anm.: Tal for 2014 og 2015 er foreløbige.

Kilde: Great Greenland og Grønlands Statistik