Tabel 5. Samlet fiskeri ved Grønland af grønlandske og udenlandske fartøjer

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

Grønlandske fartøjers fangst i tons

Fangst i alt 1)

196.231

222.027

202.415

205.820

189.534

191.196

215.795

224.101

271.301

292.479

265.960

Rejer

129.225

124.922

121.145

129.127

117.217

111.816

115.232

109.693

88.691

     83.320

     70.201

Torsk

10.850

15.563

18.474

25.014

15.366

17.128

19.705

21.216

25.440

     31.288

     45.412

Rødfisk

1.065

2.978

2.304

1.273

2.520

7.850

7.045

6.316

5.991

        4.998

        5.043

Skolæst

10

17

10

7

0

0

7

2

33

         8

          4

Hellefisk

31.084

33.916

31.199

28.027

30.734

32.132

34.859

35.441

34.821

     37.604

     37.791

Helleflynder

6

1

-

4

4

13

5

32

16

        14

         20

Fjeldørred

37

51

16

17

19

44

62

71

15

         21

        17

Havkat

498

758

869

1.172

1.083

1.142

790

1.002

854

           881

           332

Blåhvilling

-

6.408

5.389

4.795

60

2.032

24

2.448

2.136

        6.461

        5.651

Kuller

1.112

1.118

885

1.021

1.407

1.977

2.110

2.551

1.578

        1.148

        1.124

Lodde

41

40

30

138

5.135

90

18.056

22.344

27.962

     22.662

     44.138

Sild

3.360

18.308

7.097

3.810

3.730

4.766

3.426

2.644

12.131

     13.209

     12.414

Makrel

-

-

-

-

-

-

296

5.219

52.797

     78.670

     30.685

Sej

1.743

1.706

1.456

1.403

1.624

956

445

679

972

           407

           437

Fjordtorsk

1.060

1.020

593

602

273

258

164

130

60

        39

           1

Kammuslinger

1.399

1.903

1.395

668

512

413

480

406

587

           633

           799

Krabber

4.463

3.189

2.189

2.169

3.112

1.918

1.806

1.813

2.179

        1.683

        2.026

Stenbider

10.105

9.976

8.801

6.436

6.559

8.446

11.085

11.751

14.223

        8.106

        6.720

Andet

173

153

563

137

179

215

198

343

815

1.328

3.145

 

Udenlandske fartøjers fangst i ton

Fangst i alt

29.182

28.093

24.397

26.630

24.736

31.621

96.799

29.912

28.264

56.049

24.092

Rejer

8.639

8.654

7.172

6.508

7.323

7.149

5.484

5.398

4.940

3.842

2.183

Torsk

649

727

1.587

4.276

2.517

715

3.256

2.780

2.883

3.278

3.056

Rødfisk

8.041

7.309

2.218

2.520

1.833

8.912

4.214

6.622

8.256

6.533

5.862

Skolæst

84

99

0

0

-

-

-

-

-

-

-

Hellefisk

10.826

10.687

12.378

12.179

12.536

13.679

12.808

12.943

11.228

11.040

11.722

Helleflynder

195

140

134

144

84

57

86

84

4

46

11

Havkat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kuller

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lodde

-

-

-

-

-

-

70.051

1.100

-

30.324

-

Sej

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fjordtorsk

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kammuslinger

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Krabber

-

127

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Stenbider

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Andet

748

350

908

1.003

443

1.109

900

985

953

986

1.258

Anm: Tal for 2014 og 2015 er foreløbige.

Noter: 1) Grønlandske fangster i grønlandsk farvand, samt ved internationalt farvand, Flemish Cap, Færøerne, Norge og Rusland.

Kilde: Grønlands Statistik, http://bank.stat.gl