Modtagere af Boligsikring i december

I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er positiv i kommunernes regnskabssystem.

 

Der var 5.167 boligsikringsmodtagere i december måned 2015, jf. oversigt 1. 40 pct. af husstandene modtager imellem 1.000-1.999 kr. i boligsikring.

 

I 2015 modtog 16 færre husstande boligsikring i forhold til 2014, og dermed fortsætter den nedadgående tendens.

 

Oversigt 1. Antal boligsikringsmodtagere i december fordelt på beløbsgrupper og udbetalte beløb 2009-2015.

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

Antal husstande

I alt .................

5.922

5.817

5.532

5.470

5.306

5.183

5.167

0-999 kr................

1.367

1.389

1.324

1.297

1.238

1.118

 976

1.000-1.999 kr...........

2.624

2.656

2.561

2.396

2.290

2.193

2.083

2.000-2.999 kr...........

1.495

1.317

1.181

1.215

1.161

1.175

1.214

3.000-3.999 kr...........

314

293

305

388

444

463

 565

4.000-4.999 kr...........

72

76

68

105

107

141

 195

5.000+ kr...............

50

86

93

69

66

93

 134

 

Beløb (1.000 DKK)

I alt .................

10.066

9.821

9.374

9.491

9.366

9.527

10.163

0-999 kr................

852

847

833

825

775

700

 631

1.000-1.999 kr...........

3.916

3.959

3.802

3.568

3.411

3.313

3.102

2.000-2.999 kr...........

3.591

3.168

2.855

2.959

2.815

2.833

2.952

3.000-3.999 kr...........

1.053

989

1.030

1.314

1.509

1.571

1.929

4.000-4.999 kr...........

313

336

297

456

473

615

 858

5.000+ kr...............

341

521

556

370

383

495

 691

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/SODBS01)

 

Oversigt 2. Antal boligsikringsmodtagere i december fordelt på antal børn og udbetalte beløb 2009-2015.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Antal husstande

I alt ....

5.922

5.817

5.532

5.470

5.306

5.183

5.167

0 børn....

3.318

3.275

3.161

3.139

3.048

3.016

3.058

1-2 børn...

1.863

1.864

1.730

1.696

1.680

1.614

1.537

3-4 børn...

646

 591

 548

 557

 506

 491

503

5-6 børn...

87

 77

 86

 75

 69

 59

64

7 børn og derover

8

 10

7

 ..

 ..

 ..

 ..

Beløb (1.000 DKK)

I alt ....

10.066

9.821

9.374

9.491

9.366

9.527

10.163

0 børn....

5.872

5.717

5.525

5.521

5.324

5.408

5.823

1-2 børn...

2.850

2.889

2.696

2.797

2.877

2.977

3.047

3-4 børn...

1.147

1.036

 965

1.000

1.001

 997

1.124

5-6 børn...

179

 153

 170

 165

 160

 133

154

7 børn og derover

19

 25

 18

 ..

 ..

 ..

 ..

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/SODBS01)

 

Oversigt 2 viser hvor mange børn der er tilknyttede husstande som modtog boligsikring i december måned 2009 – 2015.

 

I december 2015 modtog 3.058 hustande, uden børn, boligsikring sammenlignet med 2.104 hustande med børn.

 

Oversigt 3. Antal boligsikringsmodtagere i december fordelt på husstandsstørrelse og udbetalte beløb 2009-2015.

   

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

   

Antal husstande

  I alt   ..........

5.922

5.817

5.532

5.470

5.306

5.183

5.167

  1 person   ......

2.397

2.408

2.420

2.384

2.321

2.298

2.219

  2-3 personer   ...

2.031

2.021

1.856

1.811

1.792

1.760

1.790

  4-5 personer   ...

1.099

1.045

933

956

900

852

   856

  6-7 personer   ...

319

283

271

267

242

235

   249

  8-9 personer   ...

57

50

42

43

44

34

      46

  10+ personer   ...

19

10

10

9

7

 ..

7

   

Beløb (1.000 DKK)

  I alt   ..........

10.066

9.821

9.374

9.491

9.366

9.527

  10.163

  1 person   ......

4.288

4.222

4.300

4.348

4.231

4.335

4.214

  2-3 personer   ...

3.380

3.366

3.079

3.025

3.053

3.138

3.576

  4-5 personer   ...

1.717

1.644

1.434

1.546

1.527

1.531

1.727

  6-7 personer   ...

524

464

461

471

449

424

   512

  8-9 personer   ...

118

99

78

89

90

83

   118

  10+ personer   ...

39

25

22

12

16

 ..

      16

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/SODBS01)

 

Oversigt 3 viser antal boligsikringsmodtagere fordelt på husstandsstørrelse i december måned 2009 – 2015.

 

Andelen af enkeltpersons husstande voksede fra 41 pct. i 2009 til 42pct. i december måned 2015. I samme periode er andelen af hustande med 4-5 personer faldet fra 18 pct. til 17 pct. i 2015.

 

Oversigt 4. Antal boligsikringsmodtagere i december fordelt på kommuner og udbetalte beløb 2009-2015.

   

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

   

Antal husstande

Hele landet   ...............

5.922

5.817

5.532

5.470

5.306

5.183

   5.167

Kommune Kujalleq   ..........

1.012

988

971

931

893

882

         789

Kommuneqarfik Sermersooq   ..

2.138

2.170

1.986

1.967

1.938

1.847

      1.911

Qeqqata Kommunia   .........

1.129

1.104

1.094

1.033

1.040

1.038

         946

Qaasuitsup Kommunia   .......

1.643

1.555

1.481

1.539

1.435

1.416

      1.521

 

Beløb (1.000 DKK)

Hele landet   ...............

10.066

9.821

9.374

9.491

9.366

9.527

  10.163

Kommune Kujalleq   ..........

1.820

1.791

1.770

1.805

1.799

1.837

      1.690

Kommuneqarfik Sermersooq   ..

3.754

3.917

3.620

3.543

3.463

3.519

    3.891

Qeqqata Kommunia   .........

1.876

1.842

1.802

1.772

1.789

1.859

      1.739

Qaasuitsup Kommunia   .......

2.617

2.271

2.182

2.371

2.316

2.312

       2.843

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/SODBS01)

 

 

Antal boligsikringsmodtagere fordelt på kommuner i december måned 2009 – 2015 vises i oversigt 4.

 

Flest modtagere af boligsikring findes i kommunerne Sermersooq og Qaasuitsup, som er de to kommuner med flest indbyggere.

 

Oversigt 5 viser boligsikring fordelt på distrikter i december måned 2009 – 2015.

 

Flest modtagere af boligsikring findes i Nuuk, Sisimiut, Ilulissat og Qaqortoq som er de folkerigeste distrikter i Grønland. Andelen af hustande som modtog boligsikring voksede mest i Ilulissat , hvor den i 2015 lå på 11 pct. mod 9 pct. i 2009.

 

Oversigt 5. Antal boligsikringsmodtagere i december fordelt på distrikter og udbetalte beløb 2009-2015.

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

   

Antal husstande

Hele landet   ..  

        5.922

        5.817

        5.532

        5.470

        5.306

        5.183

        5.167

Nanortalik   ..

           222

           215

           208

           191

           194

           181

           182

Qaqortoq   ...

           525

           527

           519

           486

           468

           454

           389

Narsaq   ....

           260

           242

           244

           249

           233

           241

           219

Ivittut   ......

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Paamiut   ....

           326

           338

           311

           316

           304

           277

           263

Nuuk   ......

        1.525

        1.523

        1.396

        1.387

        1.378

        1.320

        1.391

Maniitsoq   ...

           464

           445

           427

           407

           404

           369

           341

Sisimiut   ....

           665

           662

           673

           630

           638

           671

           601

Kangaatsiaq   

              71

              66

              61

              73

              64

              60

              56

Aasiaat   ....

           454

           430

           408

           410

           394

           386

           423

Qasigiannguit   .

           165

           145

           130

           148

           137

           146

           154

Ilulissat   ....

           521

           531

           493

           523

           497

           498

           549

Qeqertarsuaq   .

           100

              82

              89

              90

              83

              73

              88

Uummannaq   

           154

           145

           139

           142

           109

           116

           119

Upernavik   ..

              92

              78

              77

              72

              73

              70

              59

Qaanaaq   ...

              91

              85

              83

              82

              78

              67

              68

Tasiilaq   ....

           241

           260

           231

           226

           212

           220

           234

Ittoqortoormiit   

   46

      43

    43

    38

    40

     34

31

   

Beløb (1.000 DKK)

Hele landet   ..  

     10.066

        9.821

        9.374

        9.491

        9.366

        9.527

     10.163

Nanortalik   ..

           333

           338

           336

           343

           359

           348

           334

Qaqortoq   ...

           963

           983

           972

           960

           965

           972

           866

Narsaq   ....

           517

           468

           461

           494

           473

           501

           502

Ivittut   ......

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Paamiut   ....

           560

           540

           495

           492

           510

           468

           496

Nuuk   ......

        2.704

        2.841

        2.634

        2.571

        2.560

        2.624

        2.902

Maniitsoq   ...

           761

           729

           658

           672

           693

           630

           579

Sisimiut   ....

        1.109

        1.122

        1.154

        1.107

        1.095

        1.237

        1.154

Kangaatsiaq   

           129

           117

           110

           146

           150

           146

           132

Aasiaat   ....

           817

           590

           561

           606

           595

           581

           717

Qasigiannguit   .

           275

           228

           208

           235

           233

           262

           278

Ilulissat   ....

           767

           771

           728

           806

           828

           840

        1.105

Qeqertarsuaq   .

           167

           134

           149

           165

           140

           113

           164

Uummannaq   

           208

           200

           191

           173

           127

           141

           182

Upernavik   ..

           125

           107

           109

           116

           117

           117

           132

Qaanaaq   ...

           133

           133

           124

           131

           129

           107

           127

Tasiilaq   ....

           446

           470

           434

           423

           341

           390

           437

Ittoqortoormiit   

              53

              51

              50

              51

              51

              50

              56

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/SODBS02)