Modtagere af børnetilskud i december

I herværende statistik opgøres en person som børnetilskudsmodtager, hvis summen af betalinger på personens cpr-nummer i december måned, er positiv. For afgrænsningen af modtagere kræves, at man har modtaget 239 kr. og derover i løbet af måneden. En børnetilskudsmodtager får udbetalt børnetilskud for hvert barn under 18 år.

 

Oversigt 1 viser de årlige skattepligtige indkomstgrupper som børnetilskudsmodtagerne tilhørte i december måned 2013 – 2017. I december 2017 blev der udbetalt børnetilskud til 3.488 personer. 52 pct. af modtagerne befandt sig i den del af modtagergruppen, der havde en forventet skattepligtig indkomst på 0-130.000 kr. 66 pct. af den samlede udbetaling af børnetilskud blev udbetalt til samme gruppe.

 

Oversigt 1. Antal børnetilskudsmodtagere i december fordelt på indkomstgrupper 2013-2017

 

 

2013

2014

2015

2016

2017

I alt

Antal

3.952

3.826

3.601

3.573

3.488

 

Beløb (1.000 DKK)

3.130

3.334

3.168

3.102

3.026

0-130.000 kr.

Antal

2.030

2.006

1.898

1.828

1.821

 

Beløb (1.000 DKK)

2.034

2.204

2.113

1.999

1.998

130.001-180.000 kr.

Antal

720

685

617

656

607

 

Beløb (1.000 DKK)

561

571

527

559

518

180.001-280.000 kr.

Antal

1.202

1.135

1.086

1.089

1.060

 

Beløb (1.000 DKK)

536

558

527

544

509

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/SODBT01)

Det årlige børnetilskud er forhøjet i 2014.