Overnattende gæster i 2016

Der har i 2016 været det højeste antal overnatninger siden registreringen begyndte i år 1994. Der blev foretaget i alt 240.631 overnatninger, en stigning på 10,1 pct. i forhold til 2015. Der var også det højeste antal gæster siden registreringen begyndte i 2000. Der var i alt 96.222 ankomne gæster, det er 10,3 pct. flere overnattende gæster end sidste år.

 

Figur 1. Antal ankomne gæster, antal overnatninger og gennemsnitligt antal overnatninger, 2007-2016

Kilde: bank.stat.gl/tudhot