Højere antal krydstogtpassagerer i 2018

I 2018, har i alt 45.739 krydstogtpassagerer besøgt Grønland. Det er en stigning i passagerantallet på 19,8 pct. i forhold til det samlede antal i 2017.

 

Tallene for 2017 er revideret i forhold til tidligere udgivelser jf. afsnittet om revision nederst i udgivelsen.

 

Figur 1. Antal krydstogtpassagerer fordelt på måneder, 2017-2018

Kilde: Grønlands Statistik - se tal i Statistikbanken i http://bank.stat.gl/TUDKRP

 

Der er gennemført 119 togter i 2018. De fleste togter var med skibe med en passagerkapacitet mellem 0-250 personer. Det var skibe med passagerkapacitet over 1200 der bidrog med flest passagerer med 22.666 passagerer i alt.

 

Tabel 1. Antal togter fordelt på skibets passagerkapacitet, 2018

 

I alt

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

0-250

62

-

-

-

-

2

4

8

23

23

2

-

-

251-500

27

-

-

-

-

-

3

5

14

5

-

-

-

501-1200

16

-

-

-

-

-

1

4

8

2

1

-

-

1200+

14

-

-

-

-

-

-

4

4

6

-

-

-

 

119

-

-

-

-

2

8

21

49

36

3

-

-

Kilde: Grønlands Statistik - se tal i Statistikbanken i http://bank.stat.gl/TUDKRK

 

Tabel 2. Antal Krydstogtpassagerer fordelt på passagerkapacitet og antal passagerer, 2017-2018

 

2017

2018

 

Passager

Togter

Passager

Togter

I alt

38.182

101

45.739

119

0-250

6.542

54

6.395

62

251-500

4.715

17

7.111

27

501-1200

11.962

20

9.567

16

1200+

14.963

10

22.666

14

Kilde: Grønlands Statistik - se tal i Statistikbanken i http://bank.stat.gl/TUDKRK

 

Gæsterne stod for i alt 110.567 besøg i havne i Grønland, hvilket er en stigning på 0,5 pct. i forhold til 2017.

 

Tabel 3. Antal passagerer fordelt på havne mellem 2017 og 2018

 

2017

2018

Total ...................................

109.996

110.567

Aasiaat .................................

1.072

1.133

Ilulissat .................................

15.560

12.914

Ittoqqortoormiit ...........................

1.649

1.754

Kangerlussuaq ...........................

9.384

8.904

Maniitsoq ...............................

80

717

Nanortalik ...............................

5.963

7.719

Narsaq .................................

2.772

550

Narsarsuaq ..............................

2.882

2.281

Nuuk ...................................

14.975

14.683

Paamiut ................................

3.327

2.255

Qaqortoq ...............................

23.837

28.025

Qasigiannguit ............................

739

693

Qassiarsuk ..............................

586

597

Qeqertarsuaq ............................

6.154

4.336

Qaanaaq ...............................

507

713

Sisimiut .................................

11.686

13.660

Tasiilaq .................................

5.302

3.768

Upernavik ...............................

903

812

Uummannaq .............................

2.618

4.747

Anm.: Denne statistik er opgjort ved hjælp af krydstogtskibenes indberetninger til Skattestyrelsen.

Kilde: Grønlands Statistik - se tal i Statistikbanken i http://bank.stat.gl/TUDKRH

 

Af de registrerede passagerer, er det oftest besøgende fra Tyskland, man kan møde, når de går i land.

 

Figur 2. Nationalitet på krydstogtpassagerer 2017-2018

Anm.: Krydstogter og passagerer blev regnet gennem Skattestyrelsen register.

Kilde: Grønlands Statistik - se tal i Statistikbanken i http://bank.stat.gl/TUDKRL

 

Revision

Grundlaget for krydstogtstatistikken er havnemyndighedernes indberetning af afgiftsbetalinger til Skattestyrelsen. Siden omlægningen af krydstogtafgiften i 2015 har Skattestyrelsen oplevet problemer med indberetningerne fra havnemyndighederne, og der har derfor ikke været registeret havneafgift for alle anløb.

 

I denne udgivelse udsendes der reviderede tal for 2017 samtidig med nye tal for 2018. Der pågår stadig en revision af tallene for årene 2015 og 2016, hvorfor det må forventes, at tallene for disse år ved en senere revision også øges i forhold til tidligere udgivelse.

 

I de statistikbanktabeller, der udgives om krydstogter, er der indsat en note der oplyser brugerne om en kommende revision af tallene for 2015 og 2016.