Gennemførsel på videregående uddannelser

I statistikbanken findes nu tabeller over de studerendes uddannelsesstatus 1-10 år efter påbegyndt uddannelse. Tabellerne gør det dermed muligt at beregne gennemførselsprocenten, som andelen af de studerende, der har gennemført en uddannelse op til 10 år efter, de er påbegyndt uddannelsen. Tabellerne erstatter den tidligere tabel over afbrudte forløb.

 

Tabellerne opgør uddannelsesstatus:

·         Inden for den eksakt samme uddannelse, som er påbegyndt.

·         Inden for samme uddannelsesniveau, som er påbegyndt.

 

I den sidste tabel tages der højde for studerende, som skifter uddannelsesretning inden for samme uddannelsesniveau.

Denne publikation beskæftiger sig kun med videregående uddannelser. Se stat.gl for publikation om gennemførsel på ungdomsuddannelserne.