Uddannelse og beskæftigelse for unge 2017

Ved udgangen af 2017 var 5.506 eller 66 pct. af de grønlandske unge mellem 16 og 25 år tilknyttet uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet. 29 pct. af de unge var aktive i uddannelse, og 37 pct. var i beskæftigelse.

 

Andelen af unge der hverken var uddannelsesaktive eller i beskæftigelse udgjorde 34 pct. i 2017. Andelen er faldet 4 procentpoint siden 2014. I samme periode er andelen af unge i beskæftigelse steget med 6 procentpoint, mens de unge i uddannelse er faldet med 2 procentpoint.

 

Figur 1. Unge mellem 16 og 25 år efter registrering, 2010-2017

Kilde: Grønlands Statistik - se tal i statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDUMG3).

Note: Tabellen inkluderer personer på efterskole- og uddannelsesforløb udenfor Grønland.

 

Ungemålgruppen

Denne publikation belyser de grønlandske unge og deres tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. De unge, der hverken er under uddannelse eller i beskæftigelse, benævnes ungemålgruppen.

 

Ungemålgruppen omfatter både ledige unge, og unge, der ikke søger arbejde. I ungemålgruppen findes også personer, der er registreret på et uddannelses­forløb, der ikke indgår i Uddannelsesstøtteforvaltningens register jvf. metodeafsnittet.

 

Nedenfor er de 8.293 unge i 2017 i populationen illustreret. Unge, der både er uddannelsesaktive og i beskæftigelse, er kun registreret som uddannelsesaktive. De unge, der er uddannelsesaktive, er yderligere inddelt i efterskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse.

 

Figur 2. Registrering for unge mellem 16 og 25 år i 2017

Kilde: Grønlands Statistik - se tal i statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDUMG3).