Gennemførsel på ungdomsuddannelserne 2018

Siden 2018 er Grønlands Statistik gået væk fra at opgøre årligt antal afbrudte uddannelser. Dette kommer efter flere overvejelser, der primært handler om at enhver afbrudt uddannelse i princippet kan genoptages. Derfor opgøres i stedet de studerendes uddannelsesstatus 1-10 år efter påbegyndt uddannelse. Tabellerne gør det muligt at beregne gennemførselsprocenten, som andelen af de studerende, der har gennemført en uddannelse op til 10 år efter, de er påbegyndt.

Tabellerne opgør uddannelsesstatus:

·         Inden for den eksakt samme uddannelse, som er påbegyndt.

·         Inden for det uddannelsesniveau, som er påbegyndt.

I den sidste tabel tages der højde for studerende, som skifter uddannelsesretning inden for samme uddannelsesniveau.

Denne publikation beskæftiger sig kun med ungdomsuddannelserne. Se stat.gl for publikation om gennemførsel på de videregående uddannelser.

 

Gennemførsel af uddannelsen, som er påbegyndt

Den gymnasiale uddannelse indeholder både den 3 årige gymnasiale uddannelse (GUX), og de studieforberedende kurser for voksne, som før 2016 var normeret til 1 år[1]. For sammenlignelighedens skyld er kun den 3 årige uddannelse medtaget i denne statistik.

48 pct. af de studerende, som startede på en gymnasial uddannelse i 2013, havde gennemført uddannelsen 3 år senere. Efter 5 år var andelen steget til 61 pct.

Erhvervsuddannelserne spænder bredt i forhold til normeret studietid, og statistikken er derfor opdelt i korte erhvervsuddannelser, som varer fra ca. ½ år til 2 år og almene erhvervsuddannelser, som varer min. 2 år[2]. 62 pct. af de studerende, som startede på en kort erhvervsuddannelse i 2014, havde gennemført uddannelsen inden 2 år. Efter endnu 2 år havde 64 pct. gennemført uddannelsen.

På de almene erhvervsuddannelser er gennemførelsesprocenten lavere. Indenfor 4 år havde 36 pct. gennemført den uddannelse de startede på i 2012. Efter 6 år havde 42 pct. gennemført uddannelsen.

 

Figur 1: Gennemførelsesprocenten på ungdomsuddannelser indenfor normeret tid + 2 år; årgang 2012, 2013, 2014

Note: Gymnasial uddannelse indeholder kun den 3 årige uddannelse. Gennemførelsesprocenten er opgjort ultimo året for studerende, som påbegyndte uddannelsen for første gang i året i parentes: Gymnasial uddannelse (2013), kortere erhvervsuddannelser (2014), erhvervsuddannelser (2012). Normeret tid er opgjort i antal hele kalenderår og sat til 3 år for gymnasial uddannelse, 2 år for kortere erhvervsuddannelser og 4 år for almene erhvervsuddannelser.

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISC11L).

 

Gennemførsel fordelt på køn

Der er generelt flere kvinder der påbegynder hhv. de gymnasiale og de korte erhvervsuddannelser, mens der er flere mænd der påbegynder de længere erhvervsuddannelser. Ser man dog på andelen af hhv. mænd og kvinder der gennemfører deres ungdomsuddannelse indenfor normeret tid + 2 år, er forskellen marginal.

 

60 pct. af kvinderne fra årgang 2013 gennemførte en gymnasial uddannelse mod 62 pct. af mændene. På de kortere erhvervsuddannelser gennemførte 65 pct. af kvinderne fra årgang 2014 mod 63 pct. af mændene. Fra årgang 2012 på de almene erhvervsuddannelser gennemførte 42 pct. af kvinderne, og ligeledes 42 pct. af mændene.

 

Figur 2: Gennemførelsesprocenten på ungdomsuddannelserne indenfor normeret tid + 2 år, opdelt på køn; årgang 2012, 2013, 2014

 

Note: Gymnasial uddannelse indeholder kun den 3 årige uddannelse. Gennemførelsesprocenten er opgjort ultimo året for studerende, som påbegyndte uddannelsen for første gang i året i parentes: Gymnasial uddannelse (2013), kortere erhvervsuddannelser (2014), erhvervsuddannelser (2012). Normeret tid er opgjort i antal hele kalenderår og sat til 3 år for gymnasial uddannelse, 2 år for kortere erhvervsuddannelser og 4 år for almene erhvervsuddannelser.

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISC11M).

 

Gennemførelsen opgjort på uddannelsesland

Gennemførelsesprocenten for grønlandske studerende på den gymnasiale uddannelse for årgangen, der startede i 2013, var den samme for grønlandske studerende udenfor. 61 pct. af de studerende i udlandet havde gennemført uddannelsen indenfor 5 år, mod 61 pct. af de studerende i Grønland. Tidligere år har gennemførelsesprocenten været størst hos de studerende i Grønland. Mens gennemførelsesprocenten er steget for de studerende i udlandet har den de senere år været faldende for de studerende i Grønland.

 

Både på de kortere og de almene erhvervsuddannelser var der en større andel af de studerende i Grønland, som gennemførte uddannelsen i forhold til de studerende i udlandet. Henholdsvis 65 pct. og 44 pct. af de studerende i Grønland fra 2014/2012 havde gennemført erhvervsuddannelsen inden normeret tid + 2 år. Hos de studerende uden for Grønland havde 56 pct. og 26 pct. gennemført.

 

Figur 3 Gennemførelsesprocenten på ungdomsuddannelser efter normeret tid + 2 år, opdelt på uddannelsesland; årgang 2012, 2013, 2014

 

Note: Gymnasial uddannelse = kun den 3 årige uddannelse. Gennemførelsesprocenten er opgjort ultimo året for studerende, som påbegyndte uddannelsen for første gang i året i parentes: Gymnasial uddannelse (2013), kortere erhvervsuddannelser (2014), erhvervsuddannelser (2012). Normeret tid er opgjort i antal hele kalenderår og sat til 3 år for gymnasial uddannelse, 2 år for kortere erhvervsuddannelser og 4 år for almene erhvervsuddannelse.

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISC11L).

 

Gennemførsel af det påbegyndte uddannelsesniveau

Nogle studerende afbryder den uddannelse, de er påbegyndt og fortsætter i stedet i en anden ungdomsuddannelse. 66 pct. af de studerende, som for første gang startede en ungdomsuddannelse i 2011, havde gennemført en ungdomsuddannelse indenfor 7 år. Af de studerende, som startede på den gymnasiale uddannelse, gennemførte 69 pct. en gymnasial uddannelse, mens 5 pct. i stedet gennemførte en erhvervsuddannelse. Af de studerende, som startede på erhvervsuddannelserne, gennemførte 57 pct. en erhvervsuddannelse, mens 2 pct. i stedet gennemførte en gymnasial uddannelse.

Figur 4: Uddannelsesstatus på ungdomsuddannelser 7 år efter start, årgang 2011

 

*Gennemført andet niveau inden for ungdomsuddannelserne.

Note: Uddannelsesstatus er opgjort ultimo året for studerende, der påbegyndte en ungdomsuddannelse for første gang i 2011.

Kilde: Grønlands Statistik- se tal i Statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDISC11N).[1] Studieforberedende kursus for voksne er i dag normeret til 2 år

[2] De fleste erhvervsuddannelser varer op til 4 år. Erhvervsuddannelser i Danmark kan vare længere bl.a. på grund af et længere grundforløb for unge der går direkte videre fra folkeskolen.