Bopælsland efter endt uddannelse

I takt med at flere gennemfører en uddannelse, er antallet der rejser til udlandet for at studere også steget. Dette gælder især studerende på de videregående uddannelser, da en stor del af uddannelserne ikke findes her i landet. Antallet af studerende der påbegynder en videregående uddannelse i udlandet, er steget med 21,8 pct. siden 2003.

I 2018 udgjorde de studerende i udlandet 30,2 pct. af alle aktive studerende på en videregående uddannelse. En del af de studerende vender hjem, mens andre fortsætter med at bo i udlandet efter endt uddannelse.

 

Studerende i udlandet

Det første år efter at have fuldført en erhvervskompetencegivende uddannelse[1] i udlandet i perioden 2003-2018, boede i gennemsnit 63,1 pct. af de studerende fortsat i udlandet. Heraf var 21,4 pct. fortsat i videre uddannelse. Oftest læser de studerende videre på en kandidatuddannelse efter at have gennemført en bacheloruddannelse. Det ses også i Figur 1, hvor der er flest aktive i videre uddannelse de første to år efter endt uddannelse. I takt med at andelen, der er aktiv i videre uddannelse falder, stiger andelen der vender hjem.

 

Figur 1: Bopælsland 1-10 år efter fuldført uddannelse i udlandet, 2003-2018

Note: kun erhvervs- og videregående uddannelser.

Kilde: Grønlands statistik – se tal i statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDBD1)

36,9 pct. af de studerende boede i Grønland ét år efter at have fuldført en uddannelse i udlandet. Andelen der vendte hjem, og bosatte sig i Grønland steg i årene efter, topper 8 år efter endt uddannelse. Her boede i gennemsnit 56,5 pct. af de studerende i Grønland efter endt uddannelse i udlandet.

Ingen ændring i andelen, der vender hjem

Ved sammenligning over tid skal der tages hensyn til det lille antal studerende, der årligt færdiggør en uddannelse i udlandet. Der er derfor lavet 3 års gennemsnit, for at gøre dataet mere robust overfor små udsving i de enkelte år.

Andelen, der er bosat i Grønland efter endt uddannelse i udlandet, har ikke ændret sig meget over de senere år. Der er små forskelle i de første 1-2 år efter endt uddannelse. Det udlignes efterfølgende det 3. år. Det er kun de studerende, som gennemførte en uddannelse i 2007-2009, hvor en mindre andel generelt havde bopæl i Grønland efter endt uddannelse, sammenlignet med de andre årgange.

Selvom flere er flyttet til udlandet for at studere, har det derfor ikke haft betydning for andelen, som efterfølgende er flyttet hjem igen.

Figur 2: Andelen, der bor i Grønland efter fuldført uddannelse i udlandet; 3 års intervaller 2004-2015

Note: kun erhvervs- og videregående uddannelser

Kilde: Grønlands statistik – se tal i statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDBD1)

 

Studerende i Grønland

Studerende, som færdiggør en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse herhjemme, bor i langt højere grad fortsat i Grønland i forhold til studerende, som har færdiggjort uddannelsen i udlandet. Efter 10 år var det fortsat 88,3 pct. i gennemsnit, som boede her. Andelen, som bliver boende i landet, falder dog alle årene efter endt uddannelse.

Figur 3: Andelen, der bor i Grønland 1-10 år efter fuldført uddannelse i Grønland, 2003-2018

Note: kun erhvervs- og videregående uddannelser

Kilde: Grønlands statistik – se tal i statistikbanken (http://bank.stat.gl/UDDBD1)[1] Erhvervskompetencegivende uddannelse er en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse