Tabel 1. Landskassens indførselsprovenu af afgiftsbelagte tobaksvarer1

 

1994

1998

2002

2006

2010

2012

2013

2014

 

1.000 kr.

Cigaretter ....................  

173.486

174.422

191.624

176.861

160.767

152.413

98.920

106.714

Cigaretpapir ..................

2.314

2.983

5.820

10.194

10.442

20.418

16.626

20.598

Finskåren tobak ...............

4.586

3.966

6.816

11.132

15.214

14.090

11.549

9.635

Grovskåren tobak ..............

2.342

2.490

3.469

5.339

9.082

15.044

13.694

14.958

Cerutter mv. under 3 gram .......

419

181

282

226

170

261

211

294

Cigarer over 3 gram ............

317

156

179

156

75

54

37

86

Tobaksprovenu i alt ...........

183.464

184.197

208.190

203.907

195.749

202.280

141.038

152.285

 

Indførselsafgift pr. person over 14 år

Cigaretter ....................  

4.333

4.317

4.622

4.148

3.689

3.462

2.248

2.426

Cigaretpapir ..................

58

74

140

239

240

464

378

468

Finskåren tobak ...............

115

98

164

261

349

320

262

219

Grovskåren tobak ..............

59

62

84

125

208

342

311

340

Cerutter mv. under 3 gram .......

10

4

7

5

4

6

5

7

Cigarer over 3 gram ............

8

4

4

4

2

1

1

2

Tobaksprovenu i alt ...........

4.583

4.559

5.021

4.783

4.492

4.594

3.205

3.462

 

Indførselsafgift pr. person uanset alder

Cigaretter ....................  

3.608

3.560

3.711

3.294

2.911

2.705

1.763

1.907

Cigaretpapir ..................

48

61

113

190

189

362

296

368

Finskåren tobak ...............

95

81

132

207

275

250

206

172

Grovskåren tobak ..............

49

51

67

99

164

267

244

267

Cerutter mv. under 3 gram .......

9

4

5

4

3

5

4

5

Cigarer over 3 gram ............

7

3

3

3

1

1

1

2

Tobaksprovenu i alt ...........

3.816

3.759

4.032

3.798

3.544

3.590

2.514

2.722

Anm.: For overskuelighedens skyld er nogle af årene undladt i tabellen. Men disse kan hentes i statistikbanken.

Medio befolkningen er benyttet til at beregne Indførselsafgift pr. person.

1Der henvises til oversigt 2 for afgiftssatser for de enkelte tobaksvarer.

Kilde: http://bank.stat.gl/ALDTOB1