Kvalitet og usikkerhed, regionale fremskrivninger

Det fremskrevne samlede folketal fra fremskrivningen 2015-2040 (publiceret 15. maj 2015) viser meget god overensstemmelse med den faktiske udvikling, idet forskellen i hovedtallet for januar 2016, blev på 10 personer.

 

I de regionale fremskrivninger tages udgangspunkt i den del af befolkningen som bor i enten by eller bygd. I oversigt 2 ses at der også på kommuneniveau har været en ganske god overensstemmelse på den samlede befolkning mellem det forventede og det faktiske folketal fra 2015 til 2016.

 

Oversigt 2. Sammenligning mellem forventet og faktisk folketal

Alder

Kommune Kujalleq

Kommuneqarfik Sermersooq

Qeqqata Kommunia

Qaasuitsup Kommunia

I alt

I alt

73

-2

-80

-38

-47

0

-9

5

14

-6

4

1-14

38

81

-12

42

149

15-19

20

2

4

71

97

20-64

20

-86

-64

-137

-267

65+

4

-4

-22

-8

-30

 

At fremskrivningen fra 2015 viser god overensstemmelse mellem den forventede og den faktiske udvikling betyder ikke at fremskrivningen vil fortsætte med at vise god overensstemmelse.