Fiskefartøjer og indhandlingsværdier

Fiskefartøjer opgjort efter kommuner i tabeller (tabel 10 og 11) viser antal fiskefartøjer, joller, hundeslæder og snescootere der mindst har én fiskerilicens og dermed, mindst har været aktive én gang i løbet af 2014. Fartøjerne er i opgjort efter størrelser, fartøjstyper og byggematerialer, og er fordelt efter kommuner.

 

I tabel 11 er fokuseret på fartøjernes aldersintervaller i 2014.

 

Tabel 12 og 13 er fokuseret på indhandlingsværdierne for hhv. hellefisk og alle indhandlede arter, fordelt på deciler.

 

Tabel 14 viser andele i indhandlingsværdier for hhv. hellefisk og alle indhandlede arter, fordelt på 3 fartøjskategorier, joller, hundeslæder og snescootere.