Hellefisk

Tabel 1 viser, at der i 2014 er blevet indhandlet 30.415 ton hellefisk, hvilket er en stigning på ca. 5.000 tons i forhold til 2013. Den gennemsnitlige kilopris steg med ca. 0,15 kr. til ca. 14,90 kr. i 2014 i forhold til 2013.

 

Stenbider

Indhandlingen af stenbider i 2014 var på omkring 8.106 ton, hvilket er kraftigt fald med over 6.000 tons i forhold til 2013. 8.106 ton stenbider svarer til ca. 1.210 ton stenbiderrogn, idet omregningsfaktoren mellem rogn og ”hel” er på 6,7.

 

Torsk

Indhandlingen af torsk steg fra ca. 14.775 ton i 2013 til ca. 21.035 ton i 2014. Gennemsnitsprisen for ét kilo torsk steg også med over 25 øre i 2014 i forhold til 2014.

 

Rejer

Tabel 1 viser at indhandlingen af rejer faldt fra ca. 44.940 ton i 2013 til ca. 41.847 ton i 2014. Gennemsnitsprisen for et kilo rejer blev nogenlunde på samme niveau i 2014 i forhold til 2013.

 

Krabber

Indhandlingen af krabber faldt med ca. 290 ton i 2014 i forhold til 2013. Kiloprisen steg med over 20 øre kr. i 2014 i forhold til 2013.