Kort om publikationen

Formålet med denne publikation er at give et kort og præcist billede af Grønlands udenrigshandel. Udenrigshandelsstatistikken beskriver på detaljeret vareniveau Grønlands samhandel med udlandet. Statistikken, der ligger til grund for publikationen, er udarbejdet ud fra internationale retningslinjer, jf. afsnittet om Varegruppering.

 

Publikationen indeholder endelige tal for 2011 samt foreløbige tal for 2012 til 2015. Alle værdier er anført i løbende priser. For yderligere oplysninger om begreber og definitioner henvises til afsnittene Metode og kilder, Varegruppering og Opgørelsesprincipper for transport.