Aningaasaqarnikkut pissutsip ineriartornera

Aningaasaqarnerup ineriartorneranut nassuiaataasinnaasunik tapiliussatut Naatsorsueqqissaartarfiup qaammammut, kvartalimut ukiup affaanullu naatsorsukkanik aningaasaqarnikkut pissutsit saqqummiuttarpaa, Naatsorsueqqissaartarfiup aningaasaqarnikkut pissutsit kvartalikkaarlugit saqqummersittarpaa. Tabellit ataaniittut kisitsisaataasivimmiittullu 1. kvartal 2018 ilanngullugit imarai.

 

Tabel 1. Ingerlaavartumik naatsorsukkat

 

 

 

 

 

pct. allannguut

pct. allannguut

 

2016

2017

2017

2018

2016-2017

2017-2018

 

4. kvt.

1. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

Niuertarfeqarnermi kaaviaartitat1, (Naleq. 2010=100)   .

129,7

106,6

129,9

112,8

0,2

5,8

Kalaallit Nunaannut nassiussat annertussusaat2, 1.000 m2

112,0

77,3

128,7

85,6

14,9

10,7

Kalaallit Nunaannit nassiussat annertussusaat2, 1.000 m2

88,7

40,5

120,3

59,3

35,6

46,4

Isertitanit akileraarutit isumannaakkat3, mio. kr.  ......

1.024,8

964,0

1.205,8

893,3

17,7

-7,3

Eqqussuinermi uppernarsaanermilu akileraarutit, mio. kr.  

161,5

104,6

172,9

91,0

7,1

-13,0

Eqqussuinermi akileraarutit (motorillit pinnagit), mio. kr.  

144,1

90,1

156,3

77,6

8,5

-13,9

Eqqussuinermi akileraarutit, angallatit motorillit, mio. kr.  

17,4

14,5

16,6

13,4

-4,6

-7,6

Sanaartugassat iluarsagassallu aningaasaateqarfiat atuinera4, mio. kr.       ..........................

174,3

120,7

253,0

59,9

45,2

-50,4

Nassuiaat: 1) Atortussanik niuernermi kaaviiaartitat, niuertarfeqarnikkut isertitat kaaviiaartitat naleqqersuutaannut allannguut, niuertarfiit kaaviiaartitaannut sunniuteqarsimasinnaavoq.. 2) RAL-ip nassiussanik angallassinermi periaasiata allanngornera pissutaalluni, nikeriarnermi 2016-miik 2017-mut kisitsisinik illuartoqarsinnaavoq. 3) Nunanit allanit soraarnerussutisianik akileraarusiisarneq januaarip aallaqqaataani 2017-imi atuutsilersinneqarpoq, nalingisalu nikinganerat 2016-imut sanilliunneqarsinnaannginnerannut patsiseqarpoq. 4) Sanaartugassanut Iluarsagassanullu Aningaasaateqarfimmiik atuinermut takussutissisumik 16. aggusti 2017-miik periutsimik nutaamik atuisoqalerpoq. Periuseq 2016 amma 2017 kisitsisaasunut suniivoq, sanaartugassanullu aningaasaateqarfimmiik taarsigassarsiarititanut 2018-imi naatsorsuisoqaqqinngilaq.

Najoqqutaq: www.stat.gl/kon

 

Tabel 2. Killiffimmi naatsorsukkat

 

 

 

 

 

pct. allannguut

pct. allannguut

 

2016

2017

2017

2018

2016-2017

2017-2018

 

4. kvt.

1. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

Aningaaserivinnit atortitsineq, mio. kr.    ............

3.747,0

3.655,0

3.947,0

4.067,0

5,3

11,3

Aningaaserivinni uninngasuutit, mio. kr.     ..........

5.552,0

6.087,0

5.286,0

6.262,0

-4,8

2,9

Obligationinut akiligassat sinneri1, mio. kr.   .........

3.270,8

3.239,3

3.309,1

1,2

Nunatta karsiata akiliisinnaassusaa2, mio. kr.    ......

1.358,6

1.535,6

1.815,0

2.440,0

33,6

58,9

Pisortanut akiitsut, mio. kr. ......................

785,4

769,1

-2,1

Nassuiaat: 1) 1. kvt. 2018-imut obligationinut akiligassat sinnerinut kisiatisit tiguneqariarpata kisitsisaataasivimmut ilanngunneqassapput. 2) Utoqqalinersianut uninngasuutit Danmarkimut nuunneqarnerisigut, marsimi 2018-imi Nunatta karsianut 475 mio. koruunit missaanni amerlanerusunik akileraarutitigut akiliisoqarpoq.

Najoqqutaq: www.stat.gl/kon

 

Takussutissaq siulleq aningaasaqarnikkut pissutsinut uuttuutaasut ingerlaa-vartumik naatsorsukkanik imaqarpoq, takussutissarlu tulleq aningaasaqarnik-kut pissutsinut uuttuutaasut killiffimmi naatsorsukkanik imaqarluni. Ingerlaa-vartumik naatsorsukkani annertussuseq aningaasallu amerlassusaat kisinne-qartarput qaammatikkaartumik kvartalikkartumilluunniit, kisiannili killiffim-mi naatsorsukkat piffissap aalajangersimasup iluani annertussusaat naatsor-sorneqartarluni ukiup sisamarterutikkaartumik affakkaartumilluunniit.

 

Kisitsisaataasivik

Qulaani tabelimi kisitsisit takutinneqartut Naatsorsueqqissaartarfiup Kisitsisaataasivianiipput, naatsorsukkanullu ataasiakkaanut periaatsit nassuiaataat nittartakkami www.stat.gl –imi Aningaasaqarnikkut pissutsinut kisitsisitigut paasissutissanut saqqummersitani nassaarineqarsinnaapput. Annertunerusumik paasisaqarnerorusuttut Anders Blaabjerg oqarasuaammut toqqaannartumut 34 57 81- imut saaffiginnissinnaapput.