Kalaallit Nunaannut tikittut Kalaallillu Nunaannit aallartut

Kalaallit Nunaannut tikittut aamma Kalaallit Nunaannit aallartut 1970-ikkunniilli ukiumiit ukiumut allanngorarsimaqaat. Ukiut ataasiakkaat eqqarsaatigissanngikkaanni 1980-ikkunni nunanut allanut nuuttarnerit nalinginnaasumik nunasisunit amerlanerusarput.  1990-miit 1992-mut malunnaatilimmik Kalaallit Nunaannut nuuttartut illigaluttuinnarnerisa nunanut allanut nuuttartut annertusinerat malunnavissumik erseqqissisippaa. Ukiuni 1991 aamma 1992-mi nunanut allanut nuuttartut ima amerlatigisimapput, allaat inunngortut ilannguterereeraluarlugit inuit amerlassusaat apparluni. Kalaallit Nunaanni inunngorsimasut nunattalu avataani inunngorsimasut 1993-miit 1998-mut nunanut allanut nuusimasut amerlassusaat annikilleriarpoq. 2005-miit 2008-mut nunanut allanut nuuttartut malunnavissumik ukiunut siuliinut naleqqiullugu amerlaneroqaat, taakkunani inuit Kalaallit Nunaanni inunngorsimasut malunnateqarnerullutik.

 

Takussutissiaq 8.1. Kalaallit Nunaannut Kalaallillu Nunaannit nuuttartut inungorfii tunngavigalugit. 2003-2013

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

 

Katillugit

Kalaallit Nunaannut nuuttut ilanngaatissat ilanngaatigereerlugit

-345

-236

-448

-644

-566

-639

-189

-160

-159

-709

-447

Kalaallit Nunaannut nuuttut

2.388

2.482

2.514

2.404

2.417

2.536

2.551

2.491

2.283

2.191

2.066

Kalaallit Nunaata avataanut nuuttut

2.733

2.718

2.962

3.048

2.983

3.175

2.740

2.651

2.442

2.900

2.513

 

Kalaallit Nunaanni inunngortut

Kalaallit Nunaannut nuuttut ilanngaatissat ilanngaatigereerlugit

-315

-191

-382

-468

-507

-653

-278

-291

-310

-612

-340

Kalaallit Nunaannut nuuttut

826

923

870

890

886

907

1.076

1.043

905

871

967

Kalaallit Nunaata avataanut nuuttut

1.141

1.114

1.252

1.358

1.393

1.560

1.354

1.334

1.215

1.483

1.307

 

Kalaallit Nunaata avataani inunngortut

Kalaallit Nunaannut nuuttut ilanngaatissat ilanngaatigereerlugit

             -30

             -45

             -66

           -176

             -59

              14

              89

            131

            151

             -97

           -107

Kalaallit Nunaannut nuuttut

         1.562

         1.559

         1.644

         1.514

         1.531

         1.629

         1.475

         1.448

         1.378

         1.320

         1.099

Kalaallit Nunaata avataanut nuuttut

         1.592

         1.604

         1.710

         1.690

         1.590

         1.615

         1.386

         1.317

         1.227

         1.417

         1.206

Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik, http://bank.stat.gl/benbbiu2

 

Kalaallit Nunaannut aamma Kalaallit Nunaannit nuunnerit quliugaangata taakkunannga qulingiluanit amerlanerit Qallunaat Nunaannut nutsernerusarlutillu. Kalaallit Nunaannut aamma Kalaallit Nunaannit nutsernerit sinneri pingaartumik nunanit skandinaviamit imaluunniit skandinaviamut pisarput.