Humanioramut, peqqinnissamut aammalu inuiaqatigiilerinermut tunngasumik ilisimatusarneq

Humanioramut, peqqinnissamut aammalu inuiaqatigiilerinermut tunngasunik Kalaallit Nunaannut atassuteqartunik ilisimatusarnerit Kalaallit Nunaanni aammalu Danmarkimi ilisimatusarfinni assigiinngitsuni ingerlanneqartarput.

 

Humanioramut, peqqinnissamut aammalu inuiaqatigiilerinermut tunngasunik ilisimatusarnerit siullertut Ilisimatusarfimmi ingerlanneqartarput. Taamatullu ilisimatusarnernut assingusunik aamma meeqqat inuusuttullu pillugit ingerlatsisoqartarpoq aammalu Nunatta Katersugaasiviani Allagaateqarfianilu taamatullu Groenlandicami ingerlatsisoqartarluni.

 

Humanioramut, inuiaqatigiilerinermut aammalu pinngortitamik ilisimatusarnermik tunngasunik ilisimatusarneq

Ilisimatusarfiit assigiinngitsut Kalaallit Nunaanni pissutsinut ilisimatusarnernik ingerlataqarput. Ilisimatusarfiit allattorsimasut saniatigut Kalaallit Nunaanni eqqaanilu nunat tamalaat ilisimatusarnernik annertuunik ingerlatsisoqarpoq, ingerlatsisullu annerpaat tassaavoq USA National Science Foundation-imit (NSF-imit, National Aeronautics & Space Administration (NASA)-mit) aningaasaliiffigineqartumit.

 

·         Humanioramut aammalu inuiaqatigiilerinermut tunngasunik ilisimatusarnerit amerlanertigut Ilisimatusarfimmi aallaaveqartarput. www.uni.gl

·         Uumassusilinnut tunngasunik pinngortitami ilisimatusarnerit pingaartumik Pinngortitaleriffimmi aallaaveqartarput. www.natur.gl

·         Silaannarmut, tatsinut, imartanut aammalu imermit pinngortunit ilisimatusarnerit ASIAQ-mi www.asiaq.gl misissueqqaarnernik aammalu Silaannaap Pissusianik Ilisimatusarfimmi www.natur.gl/gl/spi/ aallaaveqarlutik ingerlanneqartarput.

·         The International Work Group for Indigenious Affairs nunat inoqqaavinik ilaatigut nunanut issittunut atassuteqartunik ilisimatusarnernik ingerlatsisarpoq. www.iwgia.org

·         Københavnip Universitetiani Center for Retskulturelle Studier (CSR) inatsisinut tunngaviusunut atuutsinneqartunut, innuttaasut pisussaaffiinut aammalu retssociologiimi pingaarnertut sammisaqarlutik ilisimatusarnernik ingerlatsisarpoq. http://jura.ku.dk/crs/

·         Københavnip Universitetiani Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Kalaallit Nunaata nunasiaataaneranut oqaluttuarisaanermi, inuit oqaasiinik aammalu piorsarsimassutsikkut inuiaqatigiilerinermilu pissutsinik sammisaqarlutik ilisimatusarnermik ingerlatsisarput. http://tors.ku.dk

·         Aalborg Universitetiani pingaarnertut Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiilerinermi aammalu timitaliilluni aningaasaqarnikkullu pilersaarusiornernik ilisimatusarnernik ingerlatsisarpoq. www.aau.dk

·         Statens Institut for Folkesundhed (SIF) Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinni inuit peqqissusaannut tunngasunik suliaqartarpoq. www.si-folkesundhed.dk

·         Nordregio – Nordic Centre for Spatial Development tassaavoq Nordisk Ministerrådip nunami ineriartornermut ilisimatusarfia. Ilisimatusarfigineqartoq pingaarneq tassaavoq Kalaallit Nunaanni aammalu issittumi inuiaqatigiinni allanngoriartornerit. Saniatigullu Nordisk Ministerrådip issittumi ilisimatusarnermut programmianik ingerlatsisuuvoq. http://www.nordregio.se/

 

Afdeling for Eskimologi aammalu Arktiske Studier

Københavnip Universitetiani Afdeling for Eskimologi aammalu Arktiske Studier Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) ataaniittoq oqaatsinut, piorsarsimassutsikkut aammalu inuiaqatigiilerinermi sammisanik ilinniarnernik ilisimatusarnernillu ingerlatsisarpoq. Nunap sumiiffia tunngavigalugu Kalaallit Nunanni, Canadami, Alaskami aammalu Sibiriami, Kalaallit Nunaalli pingaarnerutillugu, inuit aallaavigineqartarput. Kalaallit oqaasii takornartat oqaasiisut ilinniartitsissutigineqartarput. Immikkoortortaqarfimmut atasumik Polarbibliotek ingerlanneqarpoq. Atuagaateqarfik annertooq tatigisaasorlu humanioramut, inuiaqatigiilerinermut aammalu pinngortitami ilisimatusarnermut tunngasunik imaqarpoq.

 

Annertunerusumik nittartakkami: http://tors.ku.dk/ominstituttet/fag/eskimologi/ takuneqarsinnaavoq.

 

Groenlandica

Groenlandica tassaavoq Nunarput Inuilu Pillugit Atuagaateqarfik, pingaarnertut Kalaallit Nunaanni piorsarsimassutsikkut kingornussanik naqitanik katersinermik, nalunaarsuinermik aammalu paaqqinninnernik suliaqartoq.

Groenlandicami katersat pingaarnerit pingasut nassaassaapput:

 

·         Nuna tamakkerlugu katersat, naqitat pisussaasutut tunniussat, assersuutigalugu atuakkat, atuagassiat, illoqarfiup aviisii, plakatit, ukiumoortumik nalunaarusiat aammalu tusagassanik allattuiffiit, taamatuttaaq 2015-imiit atuakkat immiussat, isiginnaagassiat nipilersuutillu kalaallinit sanaat.

·         Immikkut ittumik katersat, tunniussanik aammalu pisianik imaqartut.

·         Katersat atorneqarsinnaasut, Kalaallit Nunaannut aammalu issittumi inissisimasut pillugit atuakkat Kalaallit Nunaanni avataanilu pisiarineqarsimasunik imaqartut.

 

Groenlandica Ilimmarfimmi alakkarneqarsinnaavoq, aaqqissuussaanikkulli Groenlandica Nunatta Atuagaateqarfiata ataani inissisimavoq. Groenlandica tamanut ammasuuvoq.

 

Annertunerusumik paasissutissanut takuuk: www.groenlandica.gl

 

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu piorsarsimassutsikkut oqaluttuarisaanermi ilisimatusarnernik ingerlatsisarpoq. Itsarsuarnitsanik ilisimatusarnerit Kalaallit Nunaata oqaluttuarisaanerani piffissat tamaasa aallaavigalugit ingerlanneqartarput. Nunap inoqqaavisa piorsarsimassusaannut ilisimatusarnerni kalaallit inuiaqatigiittut assuutaat (kalaallisuut) aammalu piorsarsimassutsimi tigussaanngitsunut tunngasut pingaarnertut suliarineqartarput oqaluttuarisaanermilu ilisimatusarnermi nunasiaataasimaneq ingerlanneqartarluni. Nunatta Katersugaasivia piorsarsimassutsikkut oqaluttuarisaanermi eqqissisimasussaatitaanermut suliat, siunnersuineq aammalu aatsitassanik aammalu nukissiuutinik assigiinngitsunik suliaqartunut tapiissuteqartarneq akisussaaffigaa.

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu pillugit annertunerusumik uani atuarneqarsinnaapput: www.natmus.gl

 

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik

Naatsorsueqqissaartarfik qinnutigineqartunik misissuinernik, sullissinermi suliassanik aammalu ilisimatusarnerni suliniutinik peqataanernik suliaqartarpoq.

Naatsorsueqqissaartarfik pillugu nittartakkami: www.stat.gl –imi atuartoqarsinnaavoq.

 

Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfik sisamanik instituteqarpoq ataani allaqqasutut immikkoortortaqarluni:

 

Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik

·         Inooqatigiinnik ilisimatusaat

·         Aningaasaqarnermik Ilisimatusaat

·         Tusagassiornermik Ilisimatusaat

·         Isumaginninnermut Tunngasunik Ilisimatusaat

 

Kulturimik, Oqaatsinik Oqaluttuarisaanermillu Ilisimatusarfik

·         Inuiaat Piorsarsimassusaasalu Oqaluttuarisaanerannik Ilisimatusaat

·         Oqaasilerinermik, Atuakkialerinermik Tusagassiuutilerinermillu Ilisimatusaat

·         Nutserinermik Oqaluttaanermillu Ilisimatusaat

·         Teologiimik Ilisimatusaat

 

Ilinniartitsisunngorniarnermik Ilisimatusarfik

·         Ilinniartitsisunngorniarnermik Ilisimatusaat (Ilinniarfissuaq)

 

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik

 

Ilisimatusarfik pillugu annertunerusumik nittartakkami: www.uni.gl –imi atuartoqarsinnaavoq.

 

SILA – Arktisk Center ved Nyere Tid og Verdens Kulturer, Nationalmuseet

1999-imi Københavimi Nationalmuseumimi SILA ilisimatusarfittut pilersinneqarpoq. 2014-imili ilisimatusarfik SILA – Arktisk Center ved Nyere Tid og Verdens Kulturer, Nationalmuseet-mik ateqalerpoq. Ilisimatusarneq issittumi itsarnisarsiornernik aammalu siusinnerusukkut oqaluttuarisaanermik pingaarnertut ingerlavoq. Ilisimatusarfiup Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu qanittumik suleqatigaa.

 

Annertunerusumik uani atuarit: www.natmus.gl

 

Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfik (siornatigut Inerisaavik)

Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfik aqutsisoqarfiuvoq nutaaq (maaji 2015) Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfiup ataani marlunnik immikkoortortalik. Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfiup ilaatigut kommunit atualinnginnermi meeqqallu atuarfiini suliassaqarfinni inatsisit malillugit ingerlatsinermut Namminersorlutik Oqartussat nakkutiginninnerat, Namminersornerullutillu Oqartussat atuarfiit tunngaviliiviit namminersortunut, Danmarkili napparsimmavinni atuartitsinernut, efterskolinut, højskolinut aammalu atuarfimmi nerisaqartitsinermi aaqqissuussamut nakkutiginninnerattaaq suliarisarpai.

 

Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfimmut atasunik atuartitsinermi atortunik saqqummersitanut atuakkanik naqiterisitsisarfimmik aammalu naqiterivimmik assiliartaliortartullu immikkoortortaqarfiannik peqarpoq.

Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfiup pingaarnertut suliassaraa inatsiseqarnerup malinneqarnissaa aammalu Naalakkersuisut ilinniartitaanermi pilersaarutaat aaqqissuusseqqinneriillu atuutsilernissaasaa qulakkeernissaat.

 

Ilinniartitaanermullu Aqutsisoqarfiup suliassaa pingaarnerpaaq tassaavoq kommunit atuisullu suleqatigalugit nukittorsassallugu:

 

 

Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfiup aamma suliassaraa Naalakkersuisunut Inatsisartunilu ilaasortanut politikkikkut sullissinissaq.

 

Inerisaavik pillugu nittartakkami: www.inerisaavik.gl –imi annertunerusumik atuarit.