Befolkningens uddannelsesprofil 2018
Uddannelser ud over folkeskolen
Højere uddannelsesniveau blandt kvinder
Flere blandt de 35-39-årige har en uddannelse over folkeskolen
Uddannelsesniveauet opdelt på distrikter
Befolkningens uddannelsesprofil 2018
Befolkningens uddannelsesprofil 2018
Uddannelser ud over folkeskolen
Uddannelser ud over folkeskolen
Højere uddannelsesniveau blandt kvinder
Højere uddannelsesniveau blandt kvinder
Flere blandt de 35-39-årige har en uddannelse over folkeskolen
Flere blandt de 35-39-årige har en uddannelse over folkeskolen
Uddannelsesniveauet opdelt på distrikter
Uddannelsesniveauet opdelt på distrikter