Uddannelse


Ti års folkeskole er obligatorisk i Grønland. Børn starter i skole når de er seks år. Børnene fra de mindre bygder flytter typisk hjemmefra til den nærmeste by for at tage 8. -10. klasse. Der undervises i dansk fra 1. klasse, og i engelsk fra de lavere klassetrin. Efter afsluttet 10. klasse tager ca. halvdelen af eleverne et år på efterskole i Grønland eller Danmark.

Kun én ud af syv elever fortsætter direkte på en ungdomsuddannelse. Mange unge flytter til en anden by for at tage en ungdomsuddannelse.

Kun fire byer har gymnasium, og de fleste erhvervsuddannelser kan tages på landets seks erhvervsskoler. Erhvervsuddannelserne indeholder en blanding af teoretisk undervisning og praktiske forløb.

Mange grønlandske unge påbegynder ikke en ungdomsuddannelse. Blandt 18-25 årige har 6 ud af 10 ikke fuldført, eller er stadig aktive i gymnasiet eller ungdomsuddannelser.

Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik, ligger i hovedstaden Nuuk. Her udbydes 11 bacheloruddannelser og 4 kandidatuddannelser. Kortere videregående uddannelser udbydes også på nogle af landes erhvervsskoler. Eftersom tilbuddet af videregående uddannelser er få i Grønland, læser 30 pct. af studerende i udlandet. Størstedelen studerer i Danmark.

Uddannelse er gratis, og studerende modtager uddannelsesstøtte. Normalt får lærlingene lærlingeløn. Studerende, der er nødt til at flytte til en anden by, har ret til at blive tildelt en kollegieplads.

Nøgletal- Vælg fra listen. Se også www.stat.gl/demo og læs om vores API


Se tal i Statistikbanken:Pick data series:

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2019 Befolkningens uddannelsesprofil

2. september 2020
Befolkningens uddannelsesprofil 2019
I 2019 havde 39,5 pct. af befolkningen mellem 16 – 74 år en uddannelse ud over folkeskolen, og det er en stigning på 7,8 procentpoint på 10 år.

Læs artikel: her

2012-2019 Lærlingepladser

24. juni 2020
Lærlingepladser 2012-2019
I 2019 var der 745 årslærlinge. Det er en stigning på 1 pct. i forhold til året før. Siden 2012 er antallet faldet med 205 årslærlinge.

Læs artikel: her

2019 Gennemførsel på videregående uddannelser

29. maj 2020
Gennemførsel på videregående uddannelser 2019
Af de 107 der påbegyndte en kort videregående uddannelse i 2015, havde 54 gennemført uddannelsen indenfor 4 år. 55 pct. havde gennemført uddannelsen de startede på, inden for normeret tid på 2 år.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Uddannelsesforløb

Bopælsland efter fuldført uddannelse, 2003-2018 (UDDBD1)
Overgang fra bachelor til kandidat efter køn, 2003-2018 (UDDTRBA1)
Overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelse opdelt på kommune og køn, 2008-2018 (UDDTRFA1)
Overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelse fordelt på skole, 2008-2018 (UDDTRFA2)
Overgang fra gymnasial uddannelse til videre uddannelse efter afgangsinstitution, 2003-2018 (UDDTRGU1)
Overgang fra gymnasial uddannelse til videre uddannelse opdelt på køn, 2003-2018 (UDDTRGU2)

Resultater

Karaktergennemsnit i grundskolen fordelt på skole, 2008-2019 (UDDFDS)
Karakterfordeling i grundskolen fordelt på kommune, 2008-2019 (UDDFFK)
Karaktergennemsnit i grundskolen fordelt på kommune og køn, 2008-2019 (UDDFKK)
Trintest resultater opdelt på skoler, 2009-2019 (UDDTDS)
Trintest resultater opdelt på kommune og bosted, 2009-2019 (UDDTKB)
Trintest resultater opdelt på kommune og køn, 2009-2019 (UDDTKK)

Uddannelsesaktivitet

Påbegyndte uddannelsesforløb, 2003-2019 (UDDISC11A)
Aktive studerende i uddannelse, 2003-2019 (UDDISC11B)
Fuldførte uddannelsesforløb, 2003-2019 (UDDISC11D)

Befolkningens højst fuldførte uddannelse

Befolkningens uddannelse efter bopæl og fødested 2002-2016 (UDDISCPROA)
Befolkningens uddannelse efter alder 2002-2016 (UDDISCPROB)
Befolkningens uddannelse efter alder og fødested 2002-2016 (UDDISCPROC)
Befolkningens højst fuldførte uddannelse (16-74 år) efter bosted, 2002-2019 (UDDISCPROD)
Befolkningens højst fuldførte uddannelse (16-74 år) efter fagområde 2002-2019 (UDDISCPROE)
Befolkningens højst fuldførte uddannelse (16-74 år) efter fødested 2002-2019 (UDDISCPROF)
Befolkningens højst fuldførte uddannelse (16-74 år) efter distrikter 2002-2019 (UDDISCPROG)
Befolkningens højst fuldførte uddannelse (16-74 år) i pct., 2002-2019 (UDDISCPROH)

Uddannelse og beskæftigelse 16-25 årige

Uddannelse og beskæftigelse for 16-25 årige efter afsluttet uddannelse, 2010-2018 (UDDUMG3)
Uddannelse og beskæftigelse for 16-25 årige efter bopælsdistrikt som 12-årige, 2010-2018 (UDDUMG4)
Uddannelse og beskæftigelse for 16-25 årige efter bopælsdistrikt, 2010-2018 (UDDUMG5)

Uddannelsesstedernes aktivitetstal

Påbegyndte uddannelsesforløb i Grønland fordelt på skole og uddannelse, 2013-2019 (UDDISC11I)
Aktive studerende i uddannelse i Grønland fordelt på skole og uddannelse, 2013-2019 (UDDISC11J)
Fuldførte uddannelsesforløb i Grønland fordelt på skole og uddannelse, 2013-2019 (UDDISC11K)

Lærlinge

Efterskole

Efterskoleelever efter fødselsår 1994-2002 (UDDESE)
Efterskoleelever opdelt på alder, 2009/10-2018/19 (UDDESF)
Efterskoleelever opdelt på kommuner, 2009/10-2018/19 (UDDESG)

Planlagte publikationer i år


Bopælsland efter fuldført uddannelse 2019  ( 21. september 2020 )
Folkeskolens trintests 2020  ( 28. september 2020 )
Folkeskolens afgangsprøver 2020  ( 5. oktober 2020 )
Overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelse 2019  ( 5. oktober 2020 )
Efterskoleelever 2019-2020  ( 26. oktober 2020 )
Overgang fra bachelor til kandidat 2019  ( 23. november 2020 )
Overgang fra gymnasiet til videre uddannelse 2019  ( 23. november 2020 )


Læs vore publikationer om...Ungdomsuddannelser

Videregående uddannelser

Befolkningens uddannelsesprofil

Analyser

Efterskole

Grundskolen

Bopælsland efter fuldført uddannelse

Læs vore publikationer om...Ungdomsuddannelser

Videregående uddannelser

Befolkningens uddannelsesprofil

Analyser

Efterskole

Grundskolen

Bopælsland efter fuldført uddannelse


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?