Uddannelse


Uddannelsesniveauet for Grønlands befolkning steget. Ses der på befolkningen over 16 år er der sket en udvikling på ca. 6 procentpoint henover de seneste ti år. Kigges der på kønnene er det kvinderne, der har oplevet den største fremgang med ca. 8 procentpoint, mens 4 procentpoint flere mænd har fortsat i uddannelsessystemet efter folkeskolen. Flere grønlændere vælger at påbegynde en uddannelse i eller udenfor Grønland. Hver fjerde vælger at starte på en videregående uddannelse, mens resten begynder på en ungdomsuddannelse. Og flere gennemfører også en uddannelse over folkeskolen. Der er sket en fordobling af gennemførte videregående uddannelser, og andelsmæssigt svarer det til en fremgang på 3 procentpoint.

Nøgletal- Vælg fra listen. Se også www.stat.gl/demo og læs om vores API


Se tal i Statistikbanken:Pick data series:

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2018 Folkeskolens afgangsprøver

25. oktober 2018
Folkeskolens karakterdata for 2018 er nu i statistikbanken
Tabellerne indeholder karaktergennemsnittet for folkeskolens afgangselever og FA elever opgjort på kommuner, køn og skoler, samt karakterfordelingen opgjort på kommuner.

Læs artikel: her

2017 Gennemførsel af ungdomsuddannelser

10. oktober 2018
Gennemførsel af ungdomsuddannelser 2017
I statistikbanken findes nu tabeller over de studerendes uddannelsesstatus 1-10 år efter påbegyndt uddannelse. Tabellerne gør det dermed muligt at beregne gennemførselsprocenten, som andelen af de studerende, der har gennemført en uddannelse op til 10 år efter, de er påbegyndt uddannelsen. Tabellerne erstatter den tidligere tabel over afbrudte forløb.

Læs artikel: her

2017 Gennemførsel af videregående uddannelser

10. oktober 2018
Gennemførsel af videregående uddannelser 2017
I statistikbanken findes nu tabeller over de studerendes uddannelsesstatus 1-10 år efter påbegyndt uddannelse. Tabellerne gør det dermed muligt at beregne gennemførselsprocenten, som andelen af de studerende, der har gennemført en uddannelse op til 10 år efter, de er påbegyndt uddannelsen. Tabellerne erstatter den tidligere tabel over afbrudte forløb.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Uddannelsesforløb

Bopælsland efter fuldført uddannelse, 2003-2017 (UDDBD1)

Resultater

Karaktergennemsnit i grundskolen fordelt på skole, 2008-2018 (UDDFDS)
Karakterfordeling i grundskolen fordelt på kommune, 2008-2018 (UDDFFK)
Karaktergennemsnit i grundskolen fordelt på kommune og køn, 2008-2018 (UDDFKK)
Trintest resultater opdelt på skoler, 2009-2018 (UDDTDS)
Trintest resultater opdelt på kommune og bosted, 2009-2018 (UDDTKB)
Trintest resultater opdelt på kommune og køn, 2009-2018 (UDDTKK)

Uddannelsesaktivitet

Påbegyndte uddannelsesforløb, 2003-2017 (UDDISC11A)
Aktive studerende i uddannelse, 2003-2017 (UDDISC11B)
Fuldførte uddannelsesforløb, 2003-2017 (UDDISC11D)

Befolkningens højst fuldførte uddannelse

Befolkningens uddannelse efter bopæl og fødested 2002-2016 (UDDISCPROA)
Befolkningens uddannelse efter alder 2002-2016 (UDDISCPROB)
Befolkningens uddannelse efter alder og fødested 2002-2016 (UDDISCPROC)
Befolkningens højst fuldførte uddannelse (16-74 år) efter bosted, 2002-2017 (UDDISCPROD)
Befolkningens højst fuldførte uddannelse (16-74 år) efter fagområde 2002-2017 (UDDISCPROE)
Befolkningens højst fuldførte uddannelse (16-74 år) efter fødested 2002-2017 (UDDISCPROF)
Befolkningens højst fuldførte uddannelse (16-74 år) efter distrikter 2002-2017 (UDDISCPROG)
Befolkningens højst fuldførte uddannelse (16-74 år) i pct., 2002-2017 (UDDISCPROH)

Uddannelse og beskæftigelse 16-25 årige

Uddannelse og beskæftigelse for unge mellem 16 og 25 år efter afsluttet uddannelse (UDDUMG3)
Uddannelse og beskæftigelse for unge mellem 16 og 25 år efter bopælsdistrikt som 12-årige (UDDUMG4)
Uddannelse og beskæftigelse for unge mellem 16 og 25 år efter bopælsdistrikt (UDDUMG5)

Uddannelsesstedernes aktivitetstal

Påbegyndte uddannelsesforløb i Grønland fordelt på skole og uddannelse, 2013-2017 (UDDISC11I)
Aktive studerende i uddannelse i Grønland fordelt på skole og uddannelse, 2013-2017 (UDDISC11J)
Fuldførte uddannelsesforløb i Grønland fordelt på skole og uddannelse, 2013-2017 (UDDISC11K)

Lærlinge

Efterskole

Efterskoleelever efter fødselsår 1994-2001 (UDDESE)
Efterskoleelever opdelt på alder, 2009/10-2017/18 (UDDESF)
Efterskoleelever opdelt på kommuner, 2009/10-2017/18 (UDDESG)

Planlagte publikationer i år
Læs vore publikationer om...Ungdomsuddannelser

Videregående uddannelser

Befolkningens uddannelsesprofil

Analyser

Efterskole

Grundskolen

Bopælsland efter fuldført uddannelse

Læs vore publikationer om...Ungdomsuddannelser

Videregående uddannelser

Befolkningens uddannelsesprofil

Analyser

Efterskole

Grundskolen

Bopælsland efter fuldført uddannelse


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?