Uddannelse


Uddannelsesniveauet for Grønlands befolkning steget. Ses der på befolkningen over 16 år er der sket en udvikling på ca. 6 procentpoint henover de seneste ti år. Kigges der på kønnene er det kvinderne, der har oplevet den største fremgang med ca. 8 procentpoint, mens 4 procentpoint flere mænd har fortsat i uddannelsessystemet efter folkeskolen. Flere grønlændere vælger at påbegynde en uddannelse i eller udenfor Grønland. Hver fjerde vælger at starte på en videregående uddannelse, mens resten begynder på en ungdomsuddannelse. Og flere gennemfører også en uddannelse over folkeskolen. Der er sket en fordobling af gennemførte videregående uddannelser, og andelsmæssigt svarer det til en fremgang på 3 procentpoint.

Nøgletal- Vælg fra listen. Se også www.stat.gl/demo og læs om vores API


Se tal i Statistikbanken:Pick data series:

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2015 Uddannelse og beskæftigelse for unge

27. februar 2017
Uddannelse og beskæftigelse for unge 2015
Ved udgangen af 2015 var 5.893 eller 68 pct. af de grønlandske unge mellem 16 og 25 år tilknyttet uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet. 578 af disse unge var på et efterskole- eller uddannelsesforløb udenfor Grønland.

Læs artikel: her

Efterskoleforløb 2009-2010 til 2015-2016

20. september 2016
Efterskoleforløb 2009-2010 til 2015-2016
I skoleåret 2015-16 startede 425 grønlandske elever på en efterskole i Grønland eller Danmark og heraf gennemførte 318 et forløb. Den højeste gennemførselsprocent var på de danske efterskoler, hvor fire ud af fem påbegyndte forløb blev gennemført, mens det på de grønlandske efterskoler var to ud af tre.

Læs artikel: her

2015 Befolkningens uddannelsesprofil

15. september 2016
Generelt set fortsætter den positive udvikling i befolkningens uddannelsesniveau
Ved udgangen af 2015 havde 36,9 pct. af befolkningen over 16 år en uddannelse udover folkeskolen. Heraf havde 11,3 pct. en videregående uddannelse, imens 25,6 pct. havde en gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller et suppleringskursus. Det er en stigning på hhv. 2,0 procentpoint og 4,2 procentpoint på 10 år.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Befolkningens uddannelsesprofil

Befolkningens uddannelse efter bopæl og fødested 2002-2015 (UDDISCPROA)
Befolkningens uddannelse efter alder 2002-2015 (UDDISCPROB)
Befolkningens uddannelse efter alder og fødested 2002-2015 (UDDISCPROC)

Analyser

Befolkningsregnskab (BEDCALC)
test Levendefødte (FEDCALC)
Uddannelse og beskæftigelse for fastboende unge mellem 16 og 25 år (UDDUMG1)
Uddannelse og beskæftigelse for fastboende unge mellem 16 og 25 år efter distrikt (UDDUMG2)
Uddannelse og beskæftigelse for unge mellem 16 og 25 år (UDDUMG3)
Uddannelse og beskæftigelse for unge mellem 16 og 25 år efter bopælsdistrikt som 12-årige (UDDUMG4)

Uddannelsesforløb

Påbegyndte uddannelsesforløb 2003-2015 (UDDISC11A)
Aktive studerende på uddannelserne 2003-2015 (UDDISC11B)
Afbrudte uddannelsesforløb 2003-2015 (UDDISC11C)
Fuldførte uddannelsesforløb 2003-2015 (UDDISC11D)
Påbegyndte uddannelsesforløb i Grønland 2003-2015 (UDDISC11E)
Aktive studerende på uddannelser i Grønland 2003-2015 (UDDISC11F)
Afbrudte uddannelsesforløb i Grønland 2003-2015 (UDDISC11G)
Fuldførte uddannelsesforløb i Grønland 2003-2015 (UDDISC11H)

Efterskole

Påbegyndte efterskoleforløb 2009/2010 - 2015/2016 (UDDESA)
Aktive efterskoleelever 2009/2010 - 2015/2016 (UDDESB)
Afbrudte efterskoleforløb 2009/2010 - 2015/2016 (UDDESC)
Gennemførte efterskoleforløb 2009/2010 - 2015/2016 (UDDESD)
Efterskoleelever efter fødselsårgang 1994 - 1998 (UDDESE)

Planlagte publikationer i år


De gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne 2016  ( 19. juni 2017 )
De videregående uddannelser 2016  ( 19. juni 2017 )
Befolkningens uddannelsesprofil 2016  ( 1. september 2017 )
Efterskoleelever 2016  ( 2. oktober 2017 )


Læs vore publikationer om...Erhvervs

Videregående

Befolkningens uddannelsesprofil

Analyser

Efterskole

Læs vore publikationer om...Erhvervs

Videregående

Befolkningens uddannelsesprofil

Analyser

Efterskole


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2016. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2016. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?