Priser


Forbrugerprisindekset, og reguleringspristallet (nettoprisindeks), offentliggøres på 11 hovedgrupper, hvor hovedgrupperne for Fødevare m.v. og Alkohol og tobak, bliver opgjort med undergrupper. Forbrugerprisindekset bliver udgivet 2 gange årligt (medio marts og medio september).

Formålet med prisstatistikken er at måle udviklingen i leveomkostningerne. Indeksene bruges primært til at følge udviklingen i inflationen. Formålet med reguleringspristallet er at belyse udviklingen i forbrugspriserne fratrukket afgifter. Reguleringspristallet anvendes især af private og offentlige virksomheder til regulering af kontrakter og til regulering af huslejekontrakter.

Udvikling i forbrugerpriserne har i de seneste perioder været i en lav udvikling i forhold til tidligere, de årlige stigninger har siden januar 2014 været mellem 1,2 pct. og 1,5 pct.

Der er lavet en særlig opgørelse med sammenligning af forbrugerprisniveauet mellem Grønland og Danmark for 2014. Forbrugerprisniveauet i Grønland lå samlet 2,4 pct. højere end Danmarks.

Prisstatistikken omfatter også et byggeomkostningsindeks, byggeomkostningsindekset er opgjort for 3 forskellige omkostninger, materialer, løn og fragt og for 11 fag, f.eks. byggemodning, betonarbejde, og VVS-arbejde.

Nøgletal- Vælg fra listen. Se også www.stat.gl/demo og læs om vores API


Se tal i Statistikbanken:Pick data series:

Sidste nyt Nyheder fra Grønlands Statistik

2019 Priser pr. 1. januar

28. marts 2019
Forbrugerpristallene pr. 1. januar 2019
Forbrugerpriserne steg med 0,6 pct. i perioden fra januar 2018 til januar 2019.

Læs artikel: her

2019 Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar

21. marts 2019
Byggeomkostningsindekset pr. 1. januar 2019
Den årlige stigning i byggeomkostningsindeks opgjort 1. januar 2019 var på 1,9 pct.. Til sammenligning var ændringen i 2017 fra januar 2017 til januar 2018 på 2,2 pct.

Læs artikel: her

2018 Priser pr. 1. juli

9. oktober 2018
Forbrugerpristallene pr. 1. juli 2018
Forbrugerpriserne er det seneste halve år, for perioden januar 2018 til juli 2018 steget med 0,3 pct.

Læs artikel: her

Tabeller i Statistikbanken

Priser

Byggeomkostningsindeks (2006=100) efter faggruppe og omkostningstype (2006H1-2019H1) (PRDBYG1)
Prisniveauindeks (indeks DK=100) efter varegrupper (2014-2016) (PRDPLI)
Forbrugerpristal, indeksserier (1971H1-2019H1) (PRDPRISF)
Ændring i procent pr. løbende 12 måneder, Forbrugerpristal (1972H1-2019H1) (PRDPRISH)
Reguleringspristal, indeksserier (1971H1-2019H1) (PRDPRISR)
Forbrugerprisindeks (2008=100) efter varegruppe (2008H1-2019H1) (PRDPRISV)
Reguleringspristallet (2008=100) efter varegruppe (2008H1-2019H1) (PRDPRISW)

Planlagte publikationer i år


Byggeomkostningsindekset pr. 1. juli 2019  ( 13. september 2019 )
Forbrugerpriser pr. 1. juli 2019  ( 30. september 2019 )


Læs vore publikationer om...Byggeomkostningsindekset

Priser

Læs vore publikationer om...Byggeomkostningsindekset

Priser


Hvor mange hedder?


De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne her
Greenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.
Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?

Hvor mange hedder?
De grønlandske navne er opgjort pr 1. januar 2017. Du kan læse mere om grønlandske navne herGreenland in Figures

er en kortfattet introduktion til Grønland. Folderen er udgivet i et praktisk lommeformat og indeholder 40 sider med nyttig information om en lang række områder som fx befolkningsforhold, udenrigshandel, turisme og sociale ydelser.

Vil du have vores Nyhedsbrev tilsendt ?